fbpx

Venstresidens tankesmie

Derfor er økt ulikhet et samfunnsproblem

1. Svekket økonomisk likeverd er skadelig i seg selv
Forskningen viser tydelig at store økonomiske ulikheter (i rike land) henger sammen med høyere spedbarnsdødelighet, lavere levealder, dårligere oppvekstvilkår, mer fedme, høyere narkotikamisbruk, mer kriminalitet og svakere sosial mobilitet.

Økt ulikhet gir redusert samfunnskvalitet.

2. Rikdomskonsentrasjon gir en mer ustabil økonomi
Mange ledende økonomer regner den sterke økonomiske polarisering-en de siste tiårene blant de viktige årsakene til finanskrisa som har utløst realøkonomisk tilbakegang og ødeleggende arbeidsløshet i mange land.

En politikk for å stoppe rikdomskonsentrasjonen er en politikk for mer stabil, bærekraftig og produktiv økonomi.

3. Rikdomskonsentrasjon er maktkonsentrasjon
Sterk økonomisk maktkonsentrasjon er også ikke-demokratisk politisk maktkonsentrasjon.

En aktiv politikk for redusert økonomisk maktkonsentrasjon vil være en politikk for styrking av demokratiet.

4. Pengekonsentrasjonen er urettferdig
Det finnes ingen rettferdighet i at en av de superrike tjener like mye på ett år som fem gjennomsnittsnordmenn gjør på et helt arbeidsliv, særlig når de rikeste betaler en meget lav skattesats.

Når urettferdigheten får bre om seg, kan det også underminere den politiske oppslutningen om fellesskapelige velferdsløsninger.

Last ned rapporten «Det nye Norge» her.