fbpx

Venstresidens tankesmie

Her er løsningene, Jens

Den siste uken har vi opplevd en oppjaget debatt om sykefravær. Den føres som om alt er håpløst og mørkt. Som om det ikke finnes imponerende suksesshistorier om redusert sykefravær å lære av.

AV MAGNUS E. MARSDAL
Trykt i Dagbladet 23.11.2009

Sykelønnsdebatten preges av høyresidens tradisjonelle menneskesyn, der arbeid er noe individet alltid vil minimere mest mulig. Dette fører i retning mistillit mot den sykemeldte, økt kontroll og overprøving av legene. Problemet med dette, som i management-sjargong kan kalles «3 prosent-ledelse» (fokus på de tre prosent som avviker, ikke det store flertallet), er at man overser 97 prosent av bildet.

Og hva finner man der? Arbeidsplassene. Som er hvor arbeidet for redusert sykefravær må ta fatt. Og arbeidet er godt i gang! Manifest Analyse dokumenterer i publikasjonen «Redusert sykefravær» hva som kjennetegner fire virksomheter som kan vise til imponerende innsats mot sykefravær de siste årene.

FRI EGENMELDING
Mest oppsiktsvekkende er Tillitsprosjektet i Mandal kommune. Mandal har jobbet systematisk med redusert fravær siden 2003, blant annet gjennom tett oppfølging av sykemeldte. I 2008 gikk kommunen radikalt til verks, og innførte fri adgang til egenmelding. Ja, du leste riktig. Det er adgang til 365 dagers egenmelding. «Den tilliten må vi ha til de ansatte, de er tross alt voksne mennesker,» forklarer prosjektlederen i Mandal kommune. Dette er det motsatte av Høyres mistenksomme menneskesyn. Og hva skjedde med sykefraværet? Det gikk ned – fra 6,8 prosent i 2007 til 5,8 prosent i 2008 (gjennomsnittet i kommunesektoren var 8,2).

Mandals suksess er ikke bygd på innstramming eller mistillit, men på tillit, gjensidighet og felles ansvar. Det samme ser vi hos elektrofirmaet Profitek. Bergensavdelingen fikk ned fraværet fra 2008 til 2009 gjennom Trivselsprosjektet. Det viktigste tiltaket var å gi ansatte økt innflytelse. De fikk forme og utvikle sitt eget arbeidsmiljø. Forslagene som kom opp gjennom kveldssamlinger ble fulgt opp med innføring av alt fra nye arbeidsklær og utstyr til lærlingkurs og ledertrening. Bedriften valgte fornyelse gjennom økt innflytelse til de ansatte på gølvet. En bonuseffekt ble 20 prosent redusert sykefravær på ett år.

TILLIT OG KREATIVITET
I Vaksdal kommune er fravær blant renholderne redusert fra 33 til 6,5 prosent med tilsvarende tilnærming. Rica Hotell Hell har gått fra å ha 13 prosent fravær til å bli en mønsterbedrift gjennom å lytte til og tilpasse arbeidsplassen til behovene og ideene til den enkelte stuepike eller resepsjonist.

Fellesnevneren for vellykket innsats mot sykefravær er tillit. Tillit skaper respekt, trygghet og ansvarsfølelse, og ikke minst: Dette utløser kreativitet, som skaper de gode løsningene.

SØTA BROR?
Sveriges borgerlige regjering har gått motsatt vei og innført et system bygd på mistillit. Jens Stoltenberg skriver på sin blogg at han nå vurderer om svenskenes tiltak «også skal iverksettes her». Sverige har et sykemeldingssystem der verken den ansatte eller hennes lege avgjør sykemelding, men statens byråkrati.

Kanskje har statens utgifter gått ned, men den svenske erfaringen er ikke noen solskinnshistorie. «Kreftsyke Carin må jobbe deltid,» forteller en svensk avisoverskrift fra 12. november. Pasienten har vært igjennom en tøff brystkreftbehandling, og jobbet i samråd med legen halvtid som videregåendelærer i Stockholm. Så slo det svenske NAV (Försäkringskassan) til og fjernet hele sykelønnen hennes. Hun tvinges til fulltid, og ifølge TV 4 Nyhetskanalen «blitt dårligere igjen». Saksbehandleren mente læreren bare kunne ta seg en lettere jobb, som billettselger på T-banen, for eksempel. Försäkringskassan forbeholder seg retten til å omplassere den syke til en hvilken som helst jobb i svensk arbeidsliv. Neste år ligger det an til at det svenske NAV vil kaste 55.000 sykemeldte ut av sykelønnsordningen.

Denne typen mistillitsbasert system skaper utrygghet og frykt. Det viser ikke syke mennesker respekt, det inspirerer ingen ansvarsfølelse og utløser ingen kreativitet.

UTVID TILLITSPROSJEKTET
Manifest Analyse har følgende anbefaling til Jens Stoltenberg: Ikke innfør noen form for overprøving av fastlegene. Ikke innfør økt sykelønnsbelastning for arbeidsgiverne (mange vil da lete etter påskudd til å si opp sykemeldte, hvilket er tillatt, og vi får et mer ekskluderende arbeidsliv). Ta heller et rødgrønt grep som viser at du mener alvor med tillit til ansatte: Gi kommunene lov til å innføre metodene fra Mandal – utvid Tillitsprosjektet til minst 30 kommuner over hele landet.

Magnus E. Marsdal
Utreder i Manifest Analyse