fbpx

Venstresidens tankesmie

Privatskoler er ikke løsningen

Innlegg på trykk i Dagens Næringsliv 02. oktober 2012. Skrevet av Ebba Boye

Knut Erik Beyer-Arnesen fra Forum for friskoler skriver 22. september at vi trenger mer forskning om privatskoler. Han referer til svensk forskning som visstnok konkluderer med at konkurranse fra privatskoler fører til bedre resultater i den offentlige skolen. Jeg antar at Beyer-Arnesen referer til rapporten til Böhlmark og Lindahl som er basert på tallmateriale fra 1988-2003. Siden 2003 har andelen privatskoleelever i grunnskolen doblet seg, samtidig som man har sett et dramatisk fall i resultater, og krisestemning i svensk skole. Det svenske skoledirektoratet har kommet med en rekke forskningsrapporter som konkluderer med at hovedårsaken er den økte segregeringen av elever. Dette er en direkte konsekvens av privatiseringen og det frie skolevalget.

I tillegg har det blitt større kvalitetsforskjeller mellom skolene etter at Sverige åpnet for privatskoler. Noen få elever går på eliteskoler, men mange privatskoler har lav kvalitet og totalt sett har resultatene blitt mye dårligere.

Beyer-Arnesen skriver at den norske skolen må utfordres av private skoler med godt læringsmiljø og gode faglige resultater. Denne teorien viser seg dessverre ikke å ha rot i virkeligheten. Erfaringen fra Sverige er at skolene ikke trenger å konkurrere på kvalitet for å tiltrekke seg elever. Like avgjørende er faktorer som venner, gratis datamaskiner og ikke minst antall millioner brukt på glossy reklameplakater. Privatskoler har ikke ført til bedre skolekvalitet i Sverige, og det er heller ikke løsningen for norske skoleelever.