fbpx

Venstresidens tankesmie

Er du venstresidens nye samfunnsøkonom?

Manifest Tankesmie jobber for å forandre Norge. Nå har vi blikket rettet mot stortingsvalget 2021. Ny politikk krever solid faglig grunnlag. Vi søker en samfunnsøkonom med god formidlingsevne.

I Manifest Tankesmie får du jobbe med tema som industri- og klimapolitikken (som de rødgrønne trenger ved valget i 2021), velferdsstatens finansiering og forståelsen av grunnlaget for produktivt arbeidsliv og effektiv samfunnsøkonomi. 

Faglig kompetanse: Du har (minimum) en mastergrad i samfunnsøkonomi, eller tilsvarende. Du har sterk faglig integritet, blikk for større sammenhenger og sans for detaljer.

Engasjerende arbeidsmiljø: Du blir del av et engasjert og høykompetent lag, hvor du får frihet til å utforme egne prosjekter og god anledning til faglig utvikling i skjæringspunktet mellom økonomisk teori og politikk. Du må fungere i samarbeid og kunne jobbe selvstendig, med langsiktige satsinger såvel som knappe tidsfrister. 

Om oss: Manifest Tankesmie er partipolitisk uavhengig, folkefinansiert og ledes i dag av Magnus E. Marsdal, forfatter av bøker som Frp-koden og Frihetens mødre. Tankesmien har 5,5 årsverk og er lokalisert sammen Forlaget Manifest i Oslo sentrum.

  • Stillingen er fast i 100 prosent. Lønn etter gjeldende avtale.
  • Spørsmål om stillingen kan rettes Magnus E. Marsdal.

Søknad og CV sendes tankesmie@manifest.no innen 01.11.2019