fbpx

Venstresidens tankesmie

Kontroll er bra, tillit er bedre

I København har de erstattet kontrollregimene med tillit til ansattes faglighet

AV EBBA BOYE
Publisert i Morgenbladet fredag 21.februar 2014

Kameraovervåkingen øker på norske arbeidsplasser. Kommunenes Sentralforbund (KS) ønsker å gi rektorer større mulighet til å kontrollere lærernes arbeidstid. Ansatte i helse og omsorg bruker daglig arbeidstiden på rapportskjemaer, alle utførte oppgaver må dokumenteres. Skandaleoppslag om svikt i tjenester møtes ofte med krav om at kontrollrutinene må økes. Målet med disse tiltakene er å sikre kvaliteten i velferdstjenestene våre. Men fungerer det?

Da Ninna Thomsen (SF) ble valgt til Sunnheds- og omsorgsborgmester i København, startet hun med en uke i praksis i hjemmesykepleien i kommunen. Hun oppdaget raskt hvordan alle rapportskjemaene var en tidstyv i en stressende arbeidshverdag, og i møte med etaten fikk hun få gode svar på hva all informasjonen ble brukt til. Som hun sier selv, «kontroll kan være en effektiv ledelsesmodell, men tillit er bedre».

I dag jobber hun for å gi hjemmehjelpene og sykepleierne mer frihet i arbeidshverdagen. I stedet for å følge minuttskjemaer fastsatt av et bestillerkontor, blir hjelpepleieren og den eldre enige om hva slags hjelp det er behov for den dagen. «Hjemmehjelpene ser på det som en tillitserklæring fra kommunens side. Det er ikke vi som skal føre kontroll med arbeidet deres. Det er de som har kunnskapen som skal vurdere hva som skal gjøres under besøket.»

Også i København kommer det med jevne mellomrom skandaleoppslag, med eldre som har blitt sviktet av systemet og ikke fått sin rettmessige hjelp. Mediene roper da om bedre kontrollrutiner. Thomsen mener at dersom hun innfører flere kontrollmekanismer, så vil det også gå utover alle de ansatte som hver dag går på jobb og gjør en eksemplarisk jobb. De må da bruke mer tid på skjemaer, og får automatisk mindre tid til å være ute hos de innbyggerne som trenger hjelp. Foreløpig har hun derfor stått av mediestormene, og forsvart sine ansatte. Eller for å være mer presis, hun har forsvart kvaliteten på omsorgstilbudet i kommunen.

Det krever sin kvinne å svare journalister og opposisjonspolitikere at du er imot flere kontrollrutiner. Thomsen svarer isteden at hennes jobb først og fremst er å sikre at hjelpepleierne i kommunen har tilstrekkelig faglig kompetanse til å ta gode avgjørelser. Som politiker har hun tillit til de ansattes faglighet. Jeg tror KS har mye å lære. Velferdstjenestene blir ikke bedre av at ledelsen detaljstyrer hvordan de ansatte bruker arbeidstiden sin.

Ebba Boye
Utreder i Manifest Analyse