fbpx

Venstresidens tankesmie

EØS bestemmer over arbeidslivet

Hør podkast fra arrangementet her.

TID: Torsdag 4. mai kl 18.00-20.00
STED: Kulturhuset ved Youngstorget

EØS-avtalens krav om fri konkurranse øker presset på å markedsrette og outsource stadig nye områder, og vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping. I to nye rapporter dokumenterer De Facto hvordan EØS bestemmer over norsk arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og norske tariffavtaler – stikk i strid med kravene fra forrige LO-kongress. På samferdselsområdet svekker EØS-harmoniseringen sikkerheten i luften, på jernbanen og på veiene. Makten over regelverk og kontroll flyttes ut av Norge, samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene presses nedover.

Hvilket handlingsrom har norske politikere og norsk fagbevegelse innenfor EØS-avtalen? Om EØS-avtalen undergraver standardene i norsk arbeidsliv, vil årets LO-kongress ta konsekvensene av det?

Panel:
Jane B Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
Arne Rødby, klubbleder Akers Solutions Tranby.
Boye Ullmann, organisasjonsarbeider Rørleggernes Fagforening Oslo.
Ordstyrer: Roar Eilertsen fra De facto.

Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto.

Arrangementet på Facebook her.