fbpx

Venstresidens tankesmie

En revidert handlingsregel for det grønne skiftet?

Den norske handlingsregelen for finanspolitikken ble innført i Stortingsmelding nr. 29, 2000 – 2001, som bar tittelen «Retningslinjer for den økonomiske politikken».

Handlingsregelen er ment som et hjelpemiddel for å føre en fornuftig finanspolitikk over tid. En fornuftig finanspolitikk vil både unngår både overoppheting på kort sikt og samtidig sikre at formuen fra oljealderen bevares for framtidige generasjoner.

Denne hensikten har gjort Handlingsregelen til en bærebjelke i norsk finanspolitikk. Men den er bare et hjelpemiddel, ikke selve hensikten. Hvis Handlingsregelens bokstav kommer i veien for politiske tiltak av avgjørende viktighet, bør bokstaven få hvile, skriver Knut Anton Mork i dette notatet.

Notatet diskuterer måter handlingsregelen kan revideres på for et grønt skifte. En mulighet er å la alle omstillingsinvesteringer gå «under streken» i budsjettsammenheng. Det vil si at de er unntatt fra Handlingsregelen. Denne løsningen anbefales ikke. I stedet anbefaler notatet å legge forpliktende flerårsplaner om hvordan eventuelle avvik fra Handlingsregelen i enkelte år kan følges av innstramming i påfølgende år.

Last ned notatet.

Notat er skrevet av Knut Anton Mork på oppdrag for Manifest Tankesmie.

Pressehenvendelser kan rettes leder i Manifest, Magnus Marsdal.