fbpx

Venstresidens tankesmie

En nedtrappingstrategi for norsk olje og gass

En opptrapping av grønn industrivirksomhet i Norge må henge sammen med en nedtrapping av petroleumsinvesteringer. Med en helhetlig klima- og industristrategi kan aktiviteten i olje og gass reduseres samtidig som aktiviteten i grønn industri trappes opp så kompetanse og kapital som idag er knyttet til olje og gass overføres til grønn industri.

I denne rapporten ser Helge Ryggvik og Knut Einar Rosendahl på hvordan en slik nedtrapping bør se ut og hvilke tiltak som bør prioriteres. Rapporten foreslår:

1. Begrens ny leting etter olje og gass
2. Prioriter projekter med kortere levetid
3. Unngå projekter som medfører at det etableres nye petroleumsbaserte industriklynger på land
4. Sett stopp for leting og store utbygginger i Barentshavet
5. Utvikle en helhetlig klima- og industristrategi
6. Utvikle et skatteregime som fremmer det grønne industriskiftet, ikke forsinker det
7. Utvikle en ambisiøs grønn industripolitikk som sikrer at løsningene ved neste krise er grønne

Les Teknisk Ukeblad om rapporten.

Rapporten kan lastes ned her.