fbpx

Venstresidens tankesmie

En grønn statlig investeringsbank

NORGE ER PÅ etterskudd for å nå sine klimaforpliktelser innen 2030 og 2050. Samtidig har vi svekket grunnlaget for verdiskaping i fremtiden gjennom å forsømme fastlandsindustrien. For å klare den grønne omstillingen trenger vi en nasjonal koordinering av klimapolitikken og den økonomiske politikken, som sørger for at både offentlig og privat kapital jobber for grønn omstilling.

I notat 5/2019 fra Manifest Tankesmie drøftes behovet for en grønn statlig investeringsbank og hvordan utforme en slik bank kan utformes.

Notat er skrevet samfunnsøkonom Roman Eliassen. Les Eliassens innlegg i Dagbladet: Slik kan staten trylle fram 300 milliarder til grønn omstilling

Hvorfor en grønn statlig investeringsbank? 

En grønn statlig investeringsbank vil bidra til nasjonal koordinering av den klimarettede innsatsen innen økonomi og næringsliv, og inngå som en naturlig del av en målrettet næringspolitikk som sikter på innovasjon og verdiskaping:

Det vil korrigere noe av markedssvikten som gir «økonomisk forurensning», dvs. penger som går til formål som er i strid med våre brede samfunnsmål om økologisk bærekraft, finansiell stabilitet og lav økonomisk ulikhet. Resultatet vil være en mer effektiv bruk av samfunnets økonomiske ressurser.

Mobiliseringen av privat kapital gir samme effekt til en brøkdel av belastningen på offentlige budsjetter. Samtidig vil det sikre avkastning for den private kapitalen i fremtidsrettede markeder. Investeringsbanken fortrenger ikke eksisterende private finansaktører, men komplementerer dem ved å fylle behovet for tålmodig langsiktig finans. Slik flyttes eksisterende finans fra uproduktiv (eller, i et grønt perspektiv, kontraproduktiv) til produktiv anvendelse.

Vi får utviklet markedet for grønne obligasjoner i Norge.22 Etterspørselen finnes, og vil bare øke etter hvert som klimarisiko blir stadig viktigere i finansielle vurderinger.23Grønne obligasjoner kan i sin tur bli en viktig arena for markedsoperasjonene til Norges Bank, som også vil bli nødt til å ta grønnere hensyn fordi klimarisiko i større grad vil bli en risiko for finansiell stabilitet og den økonomiske aktiviteten generelt.


Kontaktinformasjon:
Roman Eliassen, Politisk rådgiver SV
Mob: 47231810
roman.eliassen@gmail.com

Pressehenvendelser:
Silje Budeng, kommunikasjonsansvarlig
silje.budeng@manifest.no
Mob: 481 583 13