fbpx

Venstresidens tankesmie

En fagbevegelse for alle

TID: Onsdag 19. oktober kl. 18.00-19.30
STED: Kulturhuset ved Youngstorget

Representerer fagbevegelsen mangfoldet i det norske samfunnet, og hvordan bidrar klubben på arbeidsplassen til integrering?

Hvordan får man med folk fra land der fagforeningen ses på som statens forlengede kontrollerende arm, eller land der man kan bli arrestert for å drive med fagforeningsarbeid?

Fagforeningsfolk fra byggenæring, varehandel og bryggeri forteller om sine erfaringer med å inkludere folk fra ulike kulturer.

Hvordan sikrer man at de sosiale arenaene til fagforeningsarbeidet ikke virker ekskluderende? Hva gjør klubbene for å fremme språkopplæring? Og hvordan sørger de for at folk ikke bare blir inkludert som medlemmer, men også tar aktiv del i fagforeningsarbeidet?

I panelet:

Rose Maiken Flatmo, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger og(?) Sunnhordaland
Arne Rolijordet, tidligere klubbleder på Ringnes bryggerier (NNN)
Fawsi Adem, hovedtillitsvalgt på Ikea Furuset.

Ordstyrer: Ingrid Wergeland, nestleder i Manifest Tankesmie.

Arrangør: LO i Oslo, For velferdsstaten, De facto og Manifest Tankesmie.

Arrangementet på Facebook her.

pol-pub_fagbevegelse_for_alle