Category Archives: Ukategorisert

For grønt til å være sant?

Deler av miljølobbyen, med Zero i spissen, argumenterer hardt for å bygge stadig flere utenlandskabler for fri markedsflyt, slik at Norge kan være et «grønt batteri» for EU. Som Manifest Tankesmie viser i et nytt notat, kan «det grønne batteriet» ha gått ut på dato allerede.

At «batteriet» likevel fremmes som klimapolitisk strategi, kan ha sammenheng med at forskningen som støtter ideen i stor grad er finansiert av de som vil tjene milliarder på å importere høye strømpriser gjennom mer uhindret markedsflyt: kraftprodusentene.

Last ned notatet her.

Notatet er utgitt av Industriaksjonen i samarbeid med Manifest Tankesmie.

Kommunikasjonsrådgiver

Liker du rødgrønne idéer og politisk handlekraft? Manifest Tankesmie ser etter deg som har presseerfaring, skriver presist og kan sosiale medier.

Vi søker vikar for vår kommunikasjonssjef, som er i permisjon fra 1. august til 15. mai.

Arbeidsoppgaver

Strategisk media- og kommunikasjonsarbeid
Medieinnsalg
Tekstarbeid
Sosiale medier
Nettpublisering og nyhetsbrev
Lage debatter og arrangementer
Kommunikasjon for fundraising

Vi ser etter deg som har hjertet på rødgrønn side og arbeidserfaring som journalist eller fra kommunikasjonsarbeid. Du må ha god forståelse av nyhetsmedier, debattflater og sosiale medier. Kjennskap til bilde- og videoredigering og nettpublisering er en fordel. Du jobber selvstendig, mestrer korte tidsfrister og liker å samarbeide.

Venstresidens Tankesmie Manifest har 5,5 årsverk og er lokalisert sammen med Forlaget Manifest på Tøyen. Lønn etter gjeldende avtale.

Søknad og CV (1 side) sendes kontorsjef Anders Skrede på tankesmie@manifest.no innen 10. april.

En plan for privatisering

Ifølge regjeringens Perspektivmelding vil Norge bli et mye rikere land i år 2060 enn det er i dag. Det burde være en gladmelding. Likevel er hovedbudskapet til regjeringen og mange kommentatorer og eksperter at det vil bli trangere kår i fremtiden. Vi må jobbe mer eller kutte i offentlig sektor om vi skal kunne opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den – på grunn av «eldrebølgen» som er i ferd med å skylle over vårt land.

Last ned rapporten her.

Det er riktig at den økende andelen eldre representerer en ny demografisk utfordring for Norge. Den må vi løse, og vi kan løse den på samme måte som vi har løst velferdsoppgaver tidligere, om vi vil.

Det er også riktig at fremtidens velferdsstat er truet. Men det er ikke «eldrebølgen» som truer den. Velferdsstaten trues av svartsynet til regjeringen og hovedlinjene i politikken den fører.

Nordmenn vil ønske seg bedre velferd også i fremtiden. Jo rikere vi blir, jo flere og bedre velferdstjenester vil vi etterspørre. Spørsmålet er hvordan du skal betale for velferden – gjennom skatt eller gjennom din egen lommebok.

Det siste alternativet, som vi kaller «privatiseringssporet», blir neppe billigere enn det første. Men det fører oss bort fra grunnleggende verdier som har bred oppslutning i Norge: likeverd og økonomisk trygghet for alle. Privatiseringssporet vil føre oss i retning av sosiale ulikheter vi helst forbinder med andre land.

Det trenger ikke gå slik. I denne rapporten viser vi at Perspektivmeldingens egne beregninger gir mer enn nok handlingsrom til å sørge for fremtidens velferd innenfor offentlige budsjetter. Utfordringene forbundet med «eldrebyrden» blir ofte overdrevet. Den alvorlige trusselen mot velferdsstaten er regjeringens egen politikk som – vitende eller uvitende – styrer velferden vår inn i et privatiseringsspor, med sine skattekutt og sin omfavnelse av kommersielle aktører i velferden.

Vi står overfor et veivalg. Hvis Norges ferd langs privatiseringssporet skal snus, må svartmalingen av velferdsstatens fremtid stanses. Demokratiet må pense politikken inn på rett kurs, slik at vi kan sikre fortsatt felles velferd i fremtiden og løse de samfunnsutfordringene vi står overfor.

Hør leder i Manifest Tankesmie Magnus Marsdal i debatt med Høyres Heidi Nordby Lunde på Politisk kvarter, NRK P2.

Hør opptak med Roman Eliassen om rapporten hos Radio Røyst.


Last ned rapporten her.

Manifestkonferansen 5. mars 2019: Framtidsvisjoner

ARRANGEMENTET ER AVSLUTTET

Digitaliseringen treffer arbeidslivet. Den endrer barnas oppvekst, dine medievaner og partienes valgkamp. Vil ny teknologi sikre frihet for de mange, eller samles makten hos noen få?

 

MANIFEST2019: Din guide til framtida som allerede er her.

Handtrykk tilpasset

SE OPPDATERTE KONFERANSESIDER

Hva skal vi leve av? Uten norsk verdiskaping i verdensklasse, ingen robust velferdsstat. Har venstresida visjoner for industrinasjonen Norge? Hva skjer med arbeidslivet hvis robotene tar jobbene våre?

Monopolenes makt: Google og Facebook overvåker alt og alle. De nye monopolenes klikk-økonomi undergraver seriøs journalistikk. Overlever demokratiet den digitale maktkonsentrasjonen?

Digital oppvekst: Hva gjør det med oppvekst og psykisk helse, når barn og unge lever påloggede liv? Er skolens rolle å gi nettbrett til alle, jo før jo heller? Eller bør vi tvert imot få smarttelefonene ut av klasserommet?

Framtida for velferdsstaten: Må vi kutte i velferden, eller jobbe mye mer, når eldrebølgen setter inn? Må velferdsstaten privatiseres eller har vi råd til den også i framtida?

Les mer om Manifestkonferansen her.
Meld deg på her.

 

Verdens mest rettferdige sykelønnsordning

Verdens mest rettferdige sykelønnsordning er igjen under angrep. Sist uke var Virkes direktør ute og «krevde diskusjon om kutt i sykelønna». Høyre-politikere og arbeidsgiverorganisasjoner mener det norske sykefraværet er for høyt, og at vi ikke har råd til det. Problemet er bare at påstandene ikke stemmer.

Sammenliknet med andre land har vi mange kvinner, eldre og folk med helseproblemer i jobb. Er de syke, registreres det i sykefraværsstatistikken. Det gjør det ikke om de ikke har jobb. Når vi har høy sysselsetting som mål, må vi derfor tåle et visst sykefravær.

Les Ida Søraunet Wangbergs kronikk her.

Last ned pdf med notatet her.