Category Archives: Ukategorisert

HAVVIND

Ny rapport fra Manifest Tankesmie.

Denne rapporten om havvind som mulig framtidsnæring for Norge inngår i utredningsprosjektet Grønn Industri 21, initiert av Manifest Tankesmie. Den er utarbeidet av De Facto.

Grønn Industri 21 samler en bred koalisjon fra norsk industri, klimabevegelse og fagbevegelse til klima- og industripolitisk dugnad. Vårt mål er en handlekraftig politikk som bidrar til reduserte klimautslipp globalt på en måte som utvikler grønne arbeidsplasser nasjonalt.

Akademisk samarbeidspartner for prosjektet er Institute for Innovation and Public Purpose, University College London, ledet av professor Mariana Mazzucato. Mazzucato er blant verdens ledende økonomer på områder som grønn industriutvikling, aktiv industripolitikk, inkluderende og bærekraftig vekst.

Les mer på www.industri21.no

Martin Tranmæls metode

1933 ble et skjebneår for verden. I Tyskland kom Hitler til makta. I Norge stiftet Vidkun Quisling Nasjonal Samling. Men fascismen vant ikke fram hos oss. I stedet ble 1933 starten på arbeiderklassens gullalder i Norge.

Maleren Martin Tranmæl fra Melhus var den store veiviseren i norsk arbeiderbevegelse i mellomkrigstida. Med Tranmæl i spissen nedkjempet arbeiderbevegelsen ytre høyre og la grunnen for Norge slik vi kjenner det i dag.

Vi lever igjen i urolige tider, med krise i økonomien og ytre høyre på frammarsj i mange land. Stadig flere sammenligner vår tid med de harde 1930-årene. Hva kan vi lære av Martin Tranmæls metode?

Boka er skrevet av Mímir Kristjánsson, en av venstresidas mest produktive og kjente forfattere og debattanter.

Bestill boken i nettbutikken.

1. mai med Manifest Tankesmie

Vi inviterer deg til å markere arbeidernes digitale kampdag 1. mai 2020 sammen med Manifest Tankesmie.

Du kan også se sendingen med kommentarer på vår Facebook side.

PROGRAM

-Knut Nærum avslører sin anarkistiske bakgrunn og avduker sin nye barnebok “Frinken Fopp”.
-1. mai-appeller fra Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Bjørnar Moxnes og Une Aina Bastholm.
-Sofia Rana, kabinansatt og Rødt-politiker, om situasjonen for flyselskapene og koronautbredelsen på østkanten.
-Mímir Kristjánsson er aktuell med boken “Martin Tranmæls metode – Da arbeiderbevegelsen nedkjempet ytre høyre – og hvordan vi kan gjøre det igjen”.
-Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender, som er med i dugnadskomiteen for prosjektet Grønn industri 21. Hvordan kan vi utvikle en bærekraftig og grønn industripolitikk?
-Ali Esbati sitter i Riksdagen for Vänsterpartiet i Sverige, er økonom og tidligere leder for Manifest Tankesmie. Ali vil fortelle om strategien Sverige har valgt for å møte koronakrisen, og hvilken konkret politikk han mener blir viktig for venstresida fremover.
-Sosiologi Spessial om arbeiderklassen.

Sendingen ledes av Magnus Marsdal, leder for Manifest Tankesmie.

STØTT MANIFEST med et fast gavebeløp i måneden.

Unikt samarbeid for grønn industriutvikling

Manifest Tankesmie samler miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen til en dugnad for klodens klima og for norsk økonomi. De store og tradisjonsrike industriselskapene Aker Solutions og Kværner er med. Framtiden i våre hender er med. Fagbevegelsen fra både oljeindustrien og offentlig sektor er med, og Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, NITO, er med.

Venstresidas tankesmie Manifest har aldri tidligere mottatt finansiering fra Aker ASA-selskapene Kværner og Aker Solutions, som til sammen bidrar med en million kroner til utredningsprosjektet.

– Venstresida er nødt til å samarbeide med storkapitalen, mener Magnus E. Marsdal, leder for Manifest Tankesmie.

– Både klodens klima og norsk økonomi er helt avhengig av kompetansen innen grønn industri, uansett hvem som sitter med eierskapet, sier Marsdal.

De ulike aktørene i prosjektet – fra klimaaktivister til industrieiere – er uenige om mye i norsk oljepolitikk, men setter kreftene inn på det vi kan stå sammen om: For klodens klima, som for norsk økonomi, ligger mye av løsningen i grønn industri. Prosjektet skal skape dialog og samarbeid mellom krefter som ellers polariseres.

Utredningen gjøres i samarbeid med stjerneøkonomen Mariana Mazzucatos Insititute for Innovation and Public Purpose ved University College London, rangert blant de åtte beste universitetene i verden.

Grønn industri 21 har opprettet en referansegruppe på Stortinget med representanter fra Sp, Ap, SV, Rødt og MDG. Verken partiene eller de som finansierer prosjektet hefter for utredningens konklusjoner, som Manifest Tankesmie vil stå ansvarlig for.

Les mer på prosjektets nettside www.industri21.no 

Her er Manifest-notatet om Grønn Industri 21 (PDF). 

Continue reading Unikt samarbeid for grønn industriutvikling

Mediekurs

Tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen, frivillige organisasjoner og kulturfolk er stadig mer avhengige av medier, både de gamle (aviser, TV, radio) og de nye (Facebook, Twitter. Instagram).

Mediestrategi er helt nødvendig for å søke makt og innflytelse. I mange saker er fagforeninger og andre organisasjoner avhengig av støtte i opinionen for å nå fram. Mediehåndtering kan da være avgjørende.

På dette intensive todagers kurset får du opplæring i hvordan mediene fungerer og hvordan du kan bruke dem til fordel for deg og din organisasjon. Vi ser nærmere på hvordan lage en mediestrategi, hvordan takle journalister og mediepress og hvordan lage video og bruke sosiale medier.

Kurset avholdes 20. og 21. januar 2020, og avsluttes med individuell trening i skriving og videoproduksjon.

Sted: I Manifest og De Factos lokaler i Oslo sentrum, Torggata 28.

Kursledere er:

  • Silje Budeng (Manifest) medieviter med 19 års erfaring fra kommunikasjonsarbeid
  • Paul Bjerke (De Facto) med 30 års erfaring som journalist, redaktør og medieforsker
  • Boye Ullmann (Rørleggernes Fagforening) med lang og vellykket medieerfaring som tillitsvalgt

Foredrag ved

  • Magnus Marsdal (Manifest) med bred erfaring som journalist, forfatter og debattant
  • Iver Aastebøl, kommunikasjonsansvarlig i Rødt

For å sikre utbyttet for deltakerne er det bare 15 plasser på kurset. Det er derfor bindende påmelding. Meld deg på nå for å sikre deg en plass.

Pris for to dagers tettpakket kurs med lunsj inkludert:

  • Manifest-abonnenter 7000 kroner
  • Andre: 9000 kroner

Påmelding til paul.bjerke@de-facto.no

Innen 10. januar 2020.