Category Archives: Ukategorisert

UTE AV BALANSE?

En ny rapport fra Manifest Tankesmie undersøker om NRKs debattprogrammer har en politisk slagside.

Rapporten finner en ubalanse i borgerlig favør som er såpass overveldende at det bør være liten tvil om at NRK, som fellesskapelig finansiert allmennkringkaster, har alvorlige problemer med balansen i noen av kanalens viktigste sendinger om samfunn og politikk.

NTBs sak om rapporten her.

LAST NED RAPPORTEN 

Datagrunnlag for rapporten er tilgjengelig her.

 

Bygg framtidens grønne industrinasjon med statlige investeringer

Både klimaet og norsk økonomi trenger en omstilling. I verden generelt, men spesielt i Norge, drives økonomien av fossil energi. Olje- og gassektoren står for cirka 19 prosent av statens inntekter, 47 prosent av eksporten og har skapt omkring en kvart million arbeidsplasser i Norge. Vi må omstille økonomien fra å være spesialisert på utvinning av en ikke-fornybar ressurs til å bli spesialisert på produkter som kan bidra til å redusere verdens avhengighet av fossil energi. Det skaper både en langsiktig, bærekraftig økonomi og bidrar til å redusere utslippene. 

Denne rapporten ser på hvordan fremtidens grønne industrinasjon kan bygges med statlige investeringer.

 

LES HELE RAPPORTEN. 

Pressehenvendelser kan rettes til samfunnsøkonom Jonas Algers eller kommunikasjonssjef Ingrid Wergeland.

Les også Jonas Algers innlegg Norge trenger statlige investeringer i nettavisen.

 

 

HAVVINDSATSINGEN

GJENNOM KRISER OG KONJUNKTURER

Oljeindustrien og leverandørindustrien står foran en stor krise, og uten tiltak fra politikken er det stor fare for at arbeidsplasser og kompetanse som vil være helt avgjørende i den grønne omstillingen, forsvinner. Samtidig har Norge et behov for nye grønne næringer som kan lede landet ut av en ensidig avhengighet av olje og gass. En satsing på havvind kan både gi oppdrag til leverandørindustrien og åpne nye markeder for norsk industri.

Som det framgår i denne rapporten fra Taran Thune og Håkon Normann fra UiO og Markus Steen og Tuukka Mäkitie fra Sintef Digital, har leverandørselskaper tidligere økt aktiviteten i havvind i perioder der oljeprisen har falt, senere å avta igjen når oljeprisen har økt.

Tidligere satsinger på havvind har altså ikke ført til en langsiktig utbygging av havvind og omstilling av industrien mot grønne prosjekter. Derfor må en politisk strategi for varig omstilling på plass.

LES HELE RAPPORTEN

LES MER OM INDUSTRI21.NO

HAVVIND

Ny rapport fra Manifest Tankesmie.

Denne rapporten om havvind som mulig framtidsnæring for Norge inngår i utredningsprosjektet Grønn Industri 21, initiert av Manifest Tankesmie. Den er utarbeidet av De Facto.

Grønn Industri 21 samler en bred koalisjon fra norsk industri, klimabevegelse og fagbevegelse til klima- og industripolitisk dugnad. Vårt mål er en handlekraftig politikk som bidrar til reduserte klimautslipp globalt på en måte som utvikler grønne arbeidsplasser nasjonalt.

Akademisk samarbeidspartner for prosjektet er Institute for Innovation and Public Purpose, University College London, ledet av professor Mariana Mazzucato. Mazzucato er blant verdens ledende økonomer på områder som grønn industriutvikling, aktiv industripolitikk, inkluderende og bærekraftig vekst.

Les mer på www.industri21.no

Martin Tranmæls metode

1933 ble et skjebneår for verden. I Tyskland kom Hitler til makta. I Norge stiftet Vidkun Quisling Nasjonal Samling. Men fascismen vant ikke fram hos oss. I stedet ble 1933 starten på arbeiderklassens gullalder i Norge.

Maleren Martin Tranmæl fra Melhus var den store veiviseren i norsk arbeiderbevegelse i mellomkrigstida. Med Tranmæl i spissen nedkjempet arbeiderbevegelsen ytre høyre og la grunnen for Norge slik vi kjenner det i dag.

Vi lever igjen i urolige tider, med krise i økonomien og ytre høyre på frammarsj i mange land. Stadig flere sammenligner vår tid med de harde 1930-årene. Hva kan vi lære av Martin Tranmæls metode?

Boka er skrevet av Mímir Kristjánsson, en av venstresidas mest produktive og kjente forfattere og debattanter.

Bestill boken i nettbutikken.