Category Archives: Ukategorisert

KONTORLEDER MANIFEST TANKESMIE

Vil du være med på å utvikle venstresida? Som vår kontorleder vil du jobbe med å styrke den folkefinansierte tankesmias inntektsgrunnlag, bistå daglig leder i styre og stell og bidra til å spre arbeidet vårt gjennom våre små og store arrangementer.

Om stillingen:

Stillingen har det administrative ansvaret for daglig drift. Du må kunne håndtere regnskap og lønn i samarbeid med regnskapsfører og bistå leder og styreleder ved budsjettering og styremøter. Du vil ha ansvar for å administrere og utvikle inntektssystemene våre i fagbevegelsen og blant engasjerte enkeltpersoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Inntektsarbeid og giverordning
 • Forberede styremøter og årsmøtet
 • Budsjettarbeid og planlegging
 • Regnskap og lønn
 • Daglig oppsyn med IT-drift og det kontortekniske

Kvalifikasjoner:

Vi forutsetter at du har kjennskap til Manifests politiske profil, erfaring med administrasjons- og økonomiarbeid og gode IT-ferdigheter. Vi benytter eAccounting for regnskap, Solidus giversystem, WordPress for nettsider og Gsuit for epost og fildeling. Erfaring med disse plattformene vil telle positivt. Det samme gjelder erfaring fra enten inntektsarbeid, grafisk design, SoMe og webpublisering eller kommunikasjon. Du vil få mulighet til å være med på å utforme og utvikle innholdet i stillingen.

Personlig egenskaper:

 • Ryddig og strukturert
 • Selvgående
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Kan prioritere og planlegge

Vi tilbyr:

Fast 100 % stilling. Kontorer i Oslo sentrum, lokalisert sammen med Forlaget Manifest AS, De Facto og For Velferdsstaten. Lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til tankesmie@manifest.no innen 7. november.

Elektrifisering og havvind

Elektrifisering av sokkelen er en enorm og ustrategisk investering. Med en kostnad på 50 milliarder er det en av de største investeringsbeslutningene noensinne og kanskje den største investeringsbeslutningen den neste regjering vil ta.
 • Det vil ha liten klimagevinst, men samtidig være en irreversibel satsing på fortsatt utvinning av olje og gass.
 • Det betyr en ustrategisk prioritering av kraft, og en ustrategisk bruk av ressurser.
I dette notatet forklarer samfunnsøkonom Jonas Algers hvorfor elektrifisering av sokkelen bør stoppes og i stedet gjøres med havvind.
Les intervju med Jonas Algers i Klassekampen 6. september 2021.
Les notat-omtalen i Finansavisens lederartikkel 7. september 2021.

Parterapi for klima og industri

Anja Bakken Riise leder Framtiden i våre henders 40 000 klimaaktivister. Atle Tranøy representerer arbeiderne i det oljetunge konsernet Aker ASA. 29. oktober møtes de i Stavanger for å gå løs på tunge utfordringer:

• Olje-, gass- og leverandørindustrien står for nær 60 prosent av all norsk vareeksport. Kan Norge klare seg uten?

• Hvordan bygger grønne industrier på oljenæringens kompetanse, når disse fagfolkene sitter fast i olje og gass?

• Har den rødgrønne regjeringen handlekraft til å omforme Europas fossilkoloss til Den grønne kjempen?

DU ER INVITERT!

Anja og Atle inviterer alle Manifest-abonnenter i fagbevegelsen over hele landet til å bli med på en terapisesjon for klima og industri i Stavanger, der vi skal lære om:

• De grønne framtidsnæringene som kan sikre fortsatt sterk velferd i Norge.
• Hvordan fossil oljepolitikk svikter både klodens klima og norsk økonomi.
• Hvordan en ny regjering kan omforme den fossile oljekolossen Norge til Den grønne kjempen.

KJØP BILLETT I DAG! 

NB! Kun 200 plasser. Bestill i dag for å sikre deg plass. 

MØT OGSÅ:

Atle Tranøy, Aker, konserntillitsvalgt
Anja Bakken Riise, leder Fremtiden i våre hender
Kim Gabrielli, leder UN Global compact Norway
Kjersti Barsok, NTL
Remy Penev, Industriaksjonen
Magnus Marsdal, leder Manifest Tankesmie
Grethe Høiland, Lyse
Erik Dugstad, Vårgrønn
Lars Petter Maltby, Prosess 21/ Eydeklygen
Erik Martiniussen, forfatter og klimajournalist
Marie Sneve, Rødt
Kirsti Bergstø, SV
Arild Hermstad, Miljøpartiet de grønne

Konferansen arrangeres i samarbeid med UN Global Compact Norge.

Les mer på https://www.manifestkonferansen.no/.

 

I Stavanger kan du også få med deg verdens beste økonomifestival, KåKånomics: kknomics.no, som foregår både før og etter PARTERAPI for klima og industri.

Solindustri som klimatiltak

Solindustrien er en av flere sektorer som kan skape en ny grønn norsk økonomi. Når utvinning av petroleum skal reduseres, må samtidig utbygningen av fornybare energikilder øke. En norsk satsing på solindustrien kan bidra til utslippskutt globalt på en måte som skaper arbeidsplasser nasjonalt.

I rapporten ser Birgit Ryningen og Gaute Stokkan fra SINTEF Industri og Jens Hanson fra SINTEF Digital og TIK-sentret (UiO) på hvordan norsk solindustri er posisjonert for framtiden og hvilke klimagevinster en satsing på solindustrien kan skape:

 • Norsk solindustri er fremtidsrettet med tanke på bærekraft og sirkulærtenkning i produksjon.
 • Norge har, til forskjell fra andre EU-land, en industri som allerede i dag produserer for internasjonal solindustri.
 • Om 1 GW solceller erstatter kullkraftverk, vil det spare minst 1.24 millioner tonn CO2 hvert år og 31 millioner tonn CO2 gjennom sin garantitid.
 • Norge trenger en en strategi og stegvis plan for videre utvikling av norsk solbransje, som inkluderer investeringer og kapitaltilgang.

 

Last ned og lese hele rapporten.

Delrapporten publiseres i rapportserien Grønn Industri 21. Rapporten skal etablere kunnskap og skape diskusjon. Manifest Tankesmie går ikke god for meninger som fremmes, rapporten står for forfatterenes regning.

 

Pressehenvendelser:

Kommunikasjonssjef i Manifest, Ingrid Wergeland