fbpx

Venstresidens tankesmie

«Det offentlige skaper verdier»

Samfunnsøkonom Jan Mønnesland tar i en kronikk publisert i Klassekampen i dag et oppgjør med ideen om at offentlige tjenester er en byrde og ikke et gode. «Offentlig sektor anses som samfunnsmessig utgiftspost mens privat sektor skaper verdier, nærmest uansett hva en der driver med,» men det er «vanskelig å finne noe logisk fundament for en slik tekning,» skriver Mønnesland i kronikken.

Mønnesland argumenterer for at offentlige tjenester, som i stor grad blir utført innenfor sektorer hvor tidsbruk er en del av selve produktet, etter hvert bør få en stadig økende andel av den samlede arbeidskraftsressursen.

Kronikken er basert på Mønneslands innledning under seminaret Venstrevisjoner, som ble arrangert av Manifest senter for samfunnsanalyse tidligere i høst.

Last ned og les kronikken i pdf-format: side 1 og side 2