fbpx

Venstresidens tankesmie

Derfor bør vi bli kvitt det aller meste av bemanningsbransjen

Nytt notat fra Manifest Tankesmie skrevet av Ellen Engelstad og Magnus Marsdal.

TRYGGE, FASTE JOBBER er en forutsetning for et velfungerende organisert arbeidsliv og – i siste instans – det som ofte kalles «den norske modellen». Derfor er det relativt bred politisk enighet i Norge om at arbeidstakere i hovedregel skal ansettes fast. Og lenge sto byggenæringen som et ledende eksempel på sterke sider ved «den norske modellen» i arbeidslivet, sider som ofte framheves som en viktig styrke for Norges samfunnsøkonomi. Mens byggebransjen i mange land forbindes med lav lønn, utrygge jobber og ufaglært arbeid, har den i Norge vært kjennetegnet av solid lønnsnivå og produktivitetsvekst, trygge arbeidsvilkår og robuste håndverkstradisjoner

Dette har imidlertid endret seg de siste årene. Les mer.


Ved pressehenvendelser:

SILJE BUDENG, kommunikasjonsansvarlig

silje.budeng[at]manifest.no
Mob: 481 583 13


Les Manifest Notat 3/2019 – Derfor bør vi bli kvitt det aller meste av bemanningsbransjen