fbpx

Venstresidens tankesmie

Hvorfor deflasjonspolitikk?

Rune Skarstein, økonom ved NTNU og forfatter av blant annet boken «Økonomi på en annen måte» (Abstrakt forlag 2008), analyserer i en kronikk den økonomiske krisen i Spania (og andre søreuropeiske land), og de innstramminger som nå blir presentert som «løsning» . Han påminner om at spanske forretningsbanker så sent som i 2008 fikk toppkarakterer av EU og IMF, og at det var overskudd i de offentlige finansene 2005-2007.

Ifølgje den offisielle retorikken blir deflasjonspolitikken sett i verk for å «skape ny vekst». Men det reelle motivet er å verne om kapitalinteressene og eurosystemet, svekke velferdsstaten og redusere arbeidarklassen sin levestandard. Prosjektet er å gjennomføre ei gigantisk omfordeling frå arbeid til kapital og frå offentleg til privat sektor gjennom ein gjeldsdriven deflasjon som Europa ikkje har sett maken til sidan 1930-åra.

Kronikken ble publisert i Klassekampen 22. juni. Les hele her.