fbpx

Venstresidens tankesmie

Ny CEPR-rapport om inntektsnivå og levealder

Statistikk fra USA viser en klar sammenheng mellom inntektsnivå og forventet levealder, noe som betyr at en generell økning av pensjonsalderen vil kunne gi urimelige effekter. Rapporten «The Impact of Income Distribution on the Lenght of Retirement» av økonomene Dean Baker og David Rosnick ved Center for Economic and Policy Research finner at det er stor forskjell i forventet antall år som pensjonist for menn i den øvre og nedre halvdelen av inntektsfordelingen i USA.

Forskjellen i forventet levealder viser seg også å ha vokst over tid. For menn født i 1960 viser tallene at den rike halvdelen i gjennomsnitt kan forvente å leve mer enn 5 år lenger som pensjonist enn mennene i nedre halvdel av inntektsfordelingen. Se også tabell 4 her.

Urettferdigheten i levealdersjustering har også blitt påpekt av Paul Krugman, som nylig skrev: «They are talking about raising the retirement age, because people live longer – except that the people who really depend on Social Security, those in the bottom half of the distribution, aren´t living much longer.»

Les mer om tema pensjon og levealder på våre nettsider her.
Les rapporten fra Center for Economic and Policy Research her