fbpx

Venstresidens tankesmie

Brukerveiledning

Formatering av tekst

Du kan bruke verktøy til å gjøre tekst fet og kursiv og gjøre en tekst til en lenke. Du finner disse verktøyene over tekstfeltet. Marker teksten og klikk på verktøyet.

Du kan formatere teksten mer enn disse verktøyene tillater ved å bruke textile. Trykk “Om formatkoder” over tekstfeltet for å se hvordan du bruker textile.

Avsnittsoverskrifter

Avsnittsoverskrifter skal (som disse på denne siden) skal skrives slik:

h4. Lego ergo sum


Legg merke til punktum og at det er et mellomrom mellom “h4.” og selve overskriften (“Lego ergo sum” i dette tilfellet.) I tillegg er det et linjeskift etter overskriften – før neste avsnitt med brødtekst.

Du kan også skrive avsnittsoverskrifter som html-kode. Da trenger du ikke tenke på mellomrom og linjeskift.

<h4>Lego ergo sum</h4>

For dere som kan html: Det er altså h4 som skal brukes – ikke h1, h2 og h3.

Ekstra linjeskift

Du kan lage ekstra linjeskift ved å skrive slik:

<br />

Det er gjort under.

Tvinge avsnitt der tekst og bilder flyter

Hvis du bruker flere flytende (f.eks. venstrejusterte) bilder og relativt korte tekstbolker kan du oppleve at tekster og bilder kommer hulter til bulter. Du kan bruke koden under til å tvinge et avsnitt mellom grupper av tekst og bilder:

<div style="clear: both"></div>

Bilder

Du legger inn bilder ved å klikke på bildesymbolet i verktøylinjen.

Du trenger ikke kutte ned bildene før du publiserer dem på nettsidene, men dimensjoner har allikevel noe å si: Bilder som skal være lite venstrejustert (Se kysset på illustrasjon) bør være minimum 250px bredt og ikke landskapsformat/liggende format.

Bilder som skal være full bredde (se illustrasjon) bør være minimum 562px bredt og ikke portrettformat/stående format.

Reklamebanner

Reklamebanner øverst til høyre (se illustrasjon) skal være 362px bredt og 183px høyt. Det bør være mye gult i bildet. Skal altså fortrinnsvis brukes til typografiske reklamebanner – ikke fotografier.

Velg riktig mal for tekster!

Når du skriver en statisk tekst må du ta stilling til mal. Hvis du ønsker å ha den gule spalten med siste nytt, twitterfeed etc på høyre side må du velge “Statisk_side_med_sideolonne”, er det en side om kommunevalget 2011 velger du “Tema_valg2011”. (Hvis du trenger en ny temaside kontakter du Atle Barcley.)

Stikkord

Husk å bruke stikkord! Stikkord hjelper leseren finne innlegg som interesserer henne og brukes også av systemet. I høyrespalten på innlegg ligger det “Relaterte bidrag”. Stikkord er vesentlig for at systemet skal finne slike bidrag.

I høyresiden på temasidene for valget 2011 ligger det listet opp alle statiske tekster som omhandler valget det året – den listen basererer seg kun på at disse sidene har stikkordet “valg2011”.