fbpx

Venstresidens tankesmie

Flere bør lære ute i bedriftene

Utdanningsforsker Håkon Høst fra NIFU STEP har fulgt 51 yrkesfagelever som har deltatt i forsøk med praksisbrevordning. Praksisbrevordningen går ut på at elevene spesialiserer seg i ett fag gjennom å jobbe i bedrift i to år, i stedet for å følge ordinær yrkesfagopplæring på skolen.

Forsøket har vært en stor suksess. Høst kan fortelle at på tross av at dette i stor grad er elever som har et svakere skolemessig utgangspunkt enn de fleste elever på yrkesfag, er det en større andel som blir lærlinger i praksisbrevordningen enn blant de som går på ordinær yrkesfagopplæring.

Høst mener det er mye å lære fra erfaringene med praksisbrevordningen. Forskeren peker på det har vært helt avgjørende for disse elevene å lære ute i bedrift fra dag 1 og at mange kunne hatt godt av denne måten å lære på.

Den 13. mars kommer Håkon Høst på Manifest Årskonferanse 2012 for å fortelle om erfaringene fra praksisbrevordningen. Se fullt program for konferansen her!