fbpx

Venstresidens tankesmie

Bedre beskatning av internasjonale selskaper

Sammendrag:

Google omsatte for anslagsvis 2,5 milliarder kroner i Norge i 2016, men betalte kun
2,9 millioner i skatt, det vil si 0,1 prosent av omsetningen.

Dagens selskapsskatt er ikke tilpasset måten den globale økonomien fungerer på. Store multinasjonale selskaper flytter overskudd til lavskattland, og skatten de betaler i Norge reflekterer derfor ikke virksomheten de driver her.

En mer rettferdig og moderne selskapsskatt bør ta utgangspunkt i det samlede globale overskuddet til et konsern. Norges andel av det samlede overskuddet beregnes ut fra hvor stor andel av konsernets virksomhet som foregår her til lands. Denne andelen av det globale overskuddet danner grunnlag for beskatningen i Norge.

Med et slikt skatteprinsipp kunne Google i 2016 betalt 163 millioner kroner mer i skatt til Norge. Det tilsvarer over 300 ekstra årsverk i skolen.

Norge bør innføre dette prinsippet, kalt «enhetlig beskatning», og være en pådriver for det internasjonalt.

Les hele notatet her.

Les debattinnlegg i Dagens Næringsliv her. (bak betalingsmur)