fbpx

Venstresidens tankesmie

Flere avsløringer om sosial dumping i offentlig regi

Dagladet kan i dag avsløre at flere vikarbyråer lønner sine barnehageassistenter og lærervikarer langt under tariff. De ansatte jobber for kommunale arbeidsgivere i bl.a. Oslo, Bergen og Tromsø.

Beregninger utført av Utdanningsforbundet viser at lærervikarer gjennom vikarbyrået Adecco får betalt helt ned til halvparten av tarifflønn.

«Slik avtalen er i dag, har vi et prisnivå hos Oslo kommune som umuliggjør å lønne i henhold til deres tariffavtale innen disse yrkesgruppene», sier Anne-Stine Talseth i Adecco til Dagbladet.

Les mer på dagbladet.no her.