All posts by Magnus Marsdal

Statistisk sentralbyrå: NHO tar feil

Statistisk sentralbyrå påpeker at NHO tar helt feil når organisasjonen hevder «en stadig større andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet».

Som Manifest Analyse viste i Dagsavisen tirsdag og i NRK og VG onsdag, er sannheten stikk motsatt: En stadig lavere andel sto utenfor arbeidslivet siste tiår sammenlignet med 1990-tallet, som igjen var bedre enn 80-tallet, som var bedre enn 70-tallet.

Følgende figur viser andelen utenfor arbeidslivet (tall fra Statistisk sentralbyrå).

Dette skyldes økende sysselsetting, først og fremst av kvinner. Når hundretusener av kvinner har gått ut i lønnet arbeid, har naturlig nok også andelen som senere går over i uførepensjon og andre ytelser økt. Dette kaller NHO «trygdebølgen».

Mer om Statistisk sentralbyrås kritikk mot NHOs påstand her.

Omkamp om offentlig ansattes pensjon?

Både LO-lederen og statsministeren åpner for «nye runder» om offentlig ansattes pensjonsrettigheter, ifølge E24.

Fagbevegelsen sikret dagens rettigheter videreført under harde forhandlinger i tariffoppgjøret 2009. Men hva ble egentlig resultatet? Hvordan slo oppgjøret ut for ansatte på ulike lønnsnivå?

Les denne korte rapporten fra aksjonen Forsvar offentlig pensjon for en rask oppsummering av hva som ble oppnådd i 2009.

Ny rapport fra Manifest Analyse: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

Høyre og Frp kopierer nå den svenske høyreretorikken om «utenforskapet». Påstanden er at mange ikke er i lønnsarbeid fordi velferdsordningene våre «fanger» mennesker i «utenforskap».

Heller enn å debattere hva «den nye høyresiden» sier om skandinaviske velferdsløsninger, vil Manifest Analyse fokusere på hva Reinfeldt-regjeringen faktisk har gjort.

Dette er tema for rapporten Lanseringen av «utenforskapet»: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene, skrevet av økonom Ali Esbati.

Sveriges erfaringer bør stå som en advarsel til Norges regjering: Å stramme inn på adgangen til trygd gir ikke økt sysselsetting eller inkluderende arbeidsliv, men økende fattigdom og nød.

Les mer.

Se også:
Intervju med Ali Esbati i LO-Aktuelt [side 52-53]
Kommentar av Stig H. Christensen på frifagbevegelse.no

Dansk fattigdomseksplosjon

Gruppen «ekstremt fattige» øker markant i Danmark, som har hatt borgerlig regjering siden 2001. Dette er mennesker med inntekt lavere enn 80 prosent av fattigdomsgrensen.

Over hundre tusen dansker finnes i denne gruppen nå, en økning på 50 prosent siden 2001, skriver danske AE her.

Også i Sverige markerer den borgerlige regjeringens maktovertakelse i 2006 et temposkifte i fattiggjøringen av samfunnets vanskeligstilte, som vi kan se av følgende figur:

Mer om svensk fattigdom på den sosialdemokratiske bloggen Storstad.

Myter og fakta om arbeidsmoral

Stikk i strid med hva Siv Jensen og andre på høyresiden liker å tro, misbruker ikke ansatte i Norge retten til å skrive egenmeldinger ved sykdom. Det viser en fersk studie fra Frisch-senteret.

Dette er noen av funnene i studien:
• Egenmeldt fravær er ikke høyere på mandager og fredager enn ellers i uken.
• De som har egenmeldt fravær, kommer tilbake på jobb lenge før de må.
• Arbeidstagernes sykelighet – ikke arbeidsmoralen – avgjør hvor mye han eller hun bruker egenmelding.

Les mer hos Aftenbladet.