All posts by Julie

Dagen vi ble dummere

– Når finansaktører får presentere sannheten om statsbudsjettet, gjør mediene særinteresser til hoveddommere, skriver Lars Gunnesdal og Julie Lødrup i kronikk i Aftenposten i dag.

Les hele kronikken her.

Hvilken suksess?

Julie Lødrup skriver om streiken i de private sykehjemmene i Dagsavisen 11. september:

Petter Furulund antyder i Dagsavisen 6. september at Fagforbundet streiker på private sykehjem fordi de er skremt av suksessen med konkurranseutsetting. Hvilken suksess tenker han i så fall på? Kanskje Adecco Helse? Deres suksessoppskrift var å la de ansatte jobbe farlig mye overtid og sove i kjelleren mellom vaktene.

Eller kanskje Midtåsen sykehjem, privat drevet av Attendo Care AS? Deres suksess innebar blant annet å gi de ansatte beskjed om å spare når det gjaldt bleier. Om det var en liten skvett i bleien, skulle den bare puttes på igjen. Til slutt gikk suksessen så langt at Fylkeslegen måtte gripe inn.

Tilhengere av privatisering, enten de kommer fra NHO Service eller Høyre, gjentar til stadighet at konkurranseutsetting er en suksess. Det skaper innovasjon, som gjør det mulig å kutte i velferdsbudsjettene og øke kvaliteten på samme tid. Problemet er at det ikke finnes forskning som sier det samme. Erfaringene fra våre naboland peker heller motsatt vei.

I en rapport fra den næringslivsvennlige institusjonen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) har noen av Sveriges fremste forskere gjennomgått all tilgjengelig dokumentasjon på privatiseringens konsekvenser. De positive resultatene som hadde blitt lovet, kunne ikke påvises, verken på kvalitet eller økonomi. Det samme fant man ut i Danmark, der Anvendt kommunal forskning (AKF) gikk gjennom dansk og internasjonal forskning på samme tema.

Forskerne fant derimot noe annet – at selskapene i velferden jevnt over har større profitt enn i andre sektorer og at betingelsene for de ansatte blir dårligere ved privatisering.

Det er en ærlig sak å kjempe for egne medlemsbedrifter, slik Petter Furulund gjør på vegne av private sykehjem. Men da må han også argumentere åpent om hva de gjør. Private bedrifter vil drive velferdstjenester siden det er gode penger å tjene på det. Da er det ikke lett om fagforeningene står i veien for selve suksessfaktoren: Billigere arbeidskraft. Skal en hjelpepleier på et privat sykehjem få like mye i pensjon som en hjelpepleier på et offentlig sykehjem, blir det vanskeligere å vinne anbud. Denne streiken dreier seg om folks pensjon skal ofres for private sykehjems profitt.

Julie Lødrup
Daglig leder i Manifest Analyse

Publisert i Dagsavisen 11. september 2012

Er du vaksinert?

Julie Lødrup skriver i ukens Universitas om arbeidsvilkår for mennesker med høyere utdannelse.

– Problem nummer en for mange nyutdannete er å få en fast jobb. 202.000 arbeidstakere er midlertidig ansatt i Norge, blant dem mange akademikere.

– Staten er paradoksalt nok en versting, med mindre beskyttelse mot midlertidige ansettelser enn i resten av arbeidslivet. Tjenestemannsloven og dårlig praksis gjør at man for eksempel i departementer kan bli sent fra midlertidig stilling til midlertidig stilling. I akademia er det enda verre – gjennomsnittsalderen for å få sin første faste ansettelse er 43 år. Blant journalister mangler 20 % fast jobb, over det dobbelte blant unge under 30 år. De såkalte «drømmejobbene» har ofte de verste arbeidsvilkårene.

Les hele innlegget i Universitas her.

Virker pisken?

Økonom Lars Gunnesdal skriver i Dagbladet om trygdedebatten:

– Basert på erfaringene fra Sverige, er det ikke hold i påstanden om at innstramminger i trygdesystemet får fler i jobb. Tvert imot kan det virke ødeleggende for personer som trenger trygge økonomiske rammer i en overgangsperiode.

– Det har de siste ukene blitt blåst nytt liv i uføredebatten, og høyresiden har stått klare med krav om trygdekutt. Det har blitt skapt et bilde av at det har blitt «for lett» å få innvilget stønad i Norge, og at stadig flere blir uføretrygdet. Hva viser tallene?

– I 2011 mottok 1 prosent av 18-24-åringer uførestønad. For 10 år siden var det 0,8 prosent, en økning på 1680 personer. (…) I alle andre aldersgrupper enn hos de under 25 år er det en lavere andel uføre nå enn for ti år siden.

Les hele innlegget her.

Fortsatt råd til felles velferd?

– Offentlig innstramming og økt privatisering er en politisk mulighet, men ikke en økonomisk nødvendighet, skriver Julie Lødrup i ukens Universitas.

– Det kommer til å være gode pensjonsordninger, helsetjenester og sykehjem i fremtiden også. Spørsmålet er om det skal være et likeverdig tilbud til alle, eller om den som har skal få, og det i overflod.

Les hele innlegget her.