All posts by Ingrid

For grønt til å være sant?

Deler av miljølobbyen, med Zero i spissen, argumenterer hardt for å bygge stadig flere utenlandskabler for fri markedsflyt, slik at Norge kan være et «grønt batteri» for EU. Som Manifest Tankesmie viser i et nytt notat, kan «det grønne batteriet» ha gått ut på dato allerede.

At «batteriet» likevel fremmes som klimapolitisk strategi, kan ha sammenheng med at forskningen som støtter ideen i stor grad er finansiert av de som vil tjene milliarder på å importere høye strømpriser gjennom mer uhindret markedsflyt: kraftprodusentene.

Last ned notatet her.

Notatet er utgitt av Industriaksjonen i samarbeid med Manifest Tankesmie.

Manifestkonferansen 5. mars 2019: Framtidsvisjoner

ARRANGEMENTET ER AVSLUTTET

Digitaliseringen treffer arbeidslivet. Den endrer barnas oppvekst, dine medievaner og partienes valgkamp. Vil ny teknologi sikre frihet for de mange, eller samles makten hos noen få?

 

MANIFEST2019: Din guide til framtida som allerede er her.

Handtrykk tilpasset

SE OPPDATERTE KONFERANSESIDER

Hva skal vi leve av? Uten norsk verdiskaping i verdensklasse, ingen robust velferdsstat. Har venstresida visjoner for industrinasjonen Norge? Hva skjer med arbeidslivet hvis robotene tar jobbene våre?

Monopolenes makt: Google og Facebook overvåker alt og alle. De nye monopolenes klikk-økonomi undergraver seriøs journalistikk. Overlever demokratiet den digitale maktkonsentrasjonen?

Digital oppvekst: Hva gjør det med oppvekst og psykisk helse, når barn og unge lever påloggede liv? Er skolens rolle å gi nettbrett til alle, jo før jo heller? Eller bør vi tvert imot få smarttelefonene ut av klasserommet?

Framtida for velferdsstaten: Må vi kutte i velferden, eller jobbe mye mer, når eldrebølgen setter inn? Må velferdsstaten privatiseres eller har vi råd til den også i framtida?

Les mer om Manifestkonferansen her.
Meld deg på her.

 

Verdens mest rettferdige sykelønnsordning

Verdens mest rettferdige sykelønnsordning er igjen under angrep. Sist uke var Virkes direktør ute og «krevde diskusjon om kutt i sykelønna». Høyre-politikere og arbeidsgiverorganisasjoner mener det norske sykefraværet er for høyt, og at vi ikke har råd til det. Problemet er bare at påstandene ikke stemmer.

Sammenliknet med andre land har vi mange kvinner, eldre og folk med helseproblemer i jobb. Er de syke, registreres det i sykefraværsstatistikken. Det gjør det ikke om de ikke har jobb. Når vi har høy sysselsetting som mål, må vi derfor tåle et visst sykefravær.

Les Ida Søraunet Wangbergs kronikk her.

Last ned pdf med notatet her.

 

Fire tiltak for profittfri barnehage

Det har skjedd en storstilt kommersialisering av barnehagesektoren i Norge. En stadig større andel av de private barnehagene eies av kommersielle kjeder, på bekostning av ideelle aktører.

Det er bred oppslutning i befolkningen om at skattepengene bevilget til velferdstjenester skal gå til det og ikke til privat profitt.

Dette notatet presenterer fire politiske tiltak for å stoppe profitt i barnehagesektoren:

  • Forbud mot kommersiell drift i barnehagesektoren
  • Endre finansieringssystemet
  • Bedre tilsyn og sterkere sanksjoner
  • Mer handlingsrom for kommunene

Les notatet her.

Les sak i Klassekampen her. (krever innlogging)

Mot nulltimerskontrakter

– Kampen mot nulltimerskontrakter er tapt så lenge én-timerskontrakten er lovlig. Dagens arbeidsmiljølov oppfyller ikke lovgivers intensjon, nemlig at det skal være samsvar mellom reell arbeidsmengde og stillingsprosenten som står i arbeidskontrakten, sier Manifest- leder Magnus Marsdal til Klassekampen.

Marsdal foreslår en lovendring for å tette igjen hull arbeidsmiljøloven  som gjør det mulig for arbeidsgivere å snike seg unna.

Les mer i Klassekampen her.
Last ned pdf av notatet her.