All posts by Ingrid

Parterapi for klima og industri

Anja Bakken Riise leder Framtiden i våre henders 40 000 klimaaktivister. Atle Tranøy representerer arbeiderne i det oljetunge konsernet Aker ASA. 29. oktober møtes de i Stavanger for å gå løs på tunge utfordringer:

• Olje-, gass- og leverandørindustrien står for nær 60 prosent av all norsk vareeksport. Kan Norge klare seg uten?

• Hvordan bygger grønne industrier på oljenæringens kompetanse, når disse fagfolkene sitter fast i olje og gass?

• Har den rødgrønne regjeringen handlekraft til å omforme Europas fossilkoloss til Den grønne kjempen?

DU ER INVITERT!

Anja og Atle inviterer alle Manifest-abonnenter i fagbevegelsen over hele landet til å bli med på en terapisesjon for klima og industri i Stavanger, der vi skal lære om:

• De grønne framtidsnæringene som kan sikre fortsatt sterk velferd i Norge.
• Hvordan fossil oljepolitikk svikter både klodens klima og norsk økonomi.
• Hvordan en ny regjering kan omforme den fossile oljekolossen Norge til Den grønne kjempen.

KJØP BILLETT I DAG! 

NB! Kun 200 plasser. Bestill i dag for å sikre deg plass. 

MØT OGSÅ:

Atle Tranøy, Aker, konserntillitsvalgt
Anja Bakken Riise, leder Fremtiden i våre hender
Kim Gabrielli, leder UN Global compact Norway
Kjersti Barsok, NTL
Remy Penev, Industriaksjonen
Magnus Marsdal, leder Manifest Tankesmie
Grethe Høiland, Lyse
Erik Dugstad, Vårgrønn
Lars Petter Maltby, Prosess 21/ Eydeklygen
Erik Martiniussen, forfatter og klimajournalist
Marie Sneve, Rødt
Kirsti Bergstø, SV
Arild Hermstad, Miljøpartiet de grønne

Konferansen arrangeres i samarbeid med UN Global Compact Norge.

Les mer på https://www.manifestkonferansen.no/.

 

I Stavanger kan du også få med deg verdens beste økonomifestival, KåKånomics: kknomics.no, som foregår både før og etter PARTERAPI for klima og industri.

Finansiering av barnehager.

Rødgrønne partier har programfestet at pengene samfunnet bruker på barnehager skal gå til barnas beste, ikke privat profitt. Hvordan vil et nytt stortingsflertall gjennomføre dette?

Ny rapport fra De facto: «Finansiering av barnehager – hvordan kan vi sikre at pengene kommer barna til gode?»

Se opptak av lanseringen 15. mars 2021.

BAKGRUNN FOR RAPPORTEN:
• Meningsmålinger har gjennom flere år vist at et klart flertall av velgerne ønsker ideelle og kommunale barnehager, ikke kommersielle. Like fullt har flere rapporter og en rekke medieoppslag dokumentert hvordan hundretalls millioner kroner som kunne gått til barnas beste havner hos kommersielle aktører som privat fortjeneste.

• Samtidig som nok og riktig bemanning er en forutsetning for tilstrekkelig kvalitet i barnehagens møte med barnet, vet vi at kutt i personalkostnader er en farbar vei til økte overskudd til profittmotiverte eiere.

• Hvordan kan profittmotivet være forenlig med å sette barnets beste først og fremst? Og er det politisk, økonomisk og juridisk mulig å fase ut kommersielle aktører fra de fellesfinansierte barnehagene?

Se YouTube med opptak av lanseringen 15. mars 2021:

Roar Eilertsen, leder for De Facto, presenterer rapporten.
Bjarne Stenersen, representerer en sammenslutning av 33 ideelle private barnehager, vil beskrive hvordan forsøk på å begrense kommersielle eieres økonomiske vinning påvirker de ideelle barnehagenes situasjon.

Etter innledningene følger politisk debatt med:

Audun Lysbakken (SV)
Seher Aydar (Rødt)
Torstein Tvedt Solberg (Ap)
Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Debattleder: Magnus E. Marsdal, leder i Manifest Tankesmie.

Les hele rapporten her.

Les oppsummerende notat om rapportens hovedfunn her.

Les Dagsavisens hovedoppslag 30.3. 21 om rapporten her.

 

Den grønne kjempen. Ny industristrategi for Norge

Hør Mariana Mazzucato innlede på vårt nettmøte 9. mars kl. 15 til 16.30.

Den internasjonale stjerneøkonomen Mariana Mazzucato er en av arkitektene bak EUs Green Deal og økonomisk rådgiver for FN, OECD og en rekke regjeringer. I en ny rapport streker professoren opp en ny industristrategi som kan hjelpe oljenasjonen Norge gjennom det grønne skiftet.

Hydrogen, havvind, grønn skipsbygging og gigantiske batterifabrikker er blant de mulige framtidsnæringene som trekkes fram i rapporten «The Green Giant: New Industrial Strategy for Norway».

Kontroversielle forslag
Med flere kontroversielle og bestselgende bøker har amerikanske Mariana Mazzucato brøytet vei for en ny forståelse av at staten må ta en aktiv økonomisk rolle i det grønne industriskiftet.

Mazzucato ble nylig utnevnt til FNs Høynivåråd for økonomiske og sosiale spørsmål, sammen med økonomer som Jeffrey Sachs og Joseph Stiglitz.

Nå oppfordrer professoren norske politikere til å trappe opp den statlige innsatsen for å omdanne Norge fra «Europas fossilkoloss» til «Den grønne kjempen». Hun påpeker og foreslår:

  • Investeringsbehovet i norsk grønn industri kan være opp til 100 milliarder årlig det neste tiåret
  • Opprett en grønn, statlig industribank som kan bidra med store retningsgivende investeringer
  • Om nødvendig må handlingsregelen for oljepenger tilpasses det grønne industriskiftet.
  • Ta tilbake kontrollen over Equinor og bruk det helstatlige selskapet som redskap for målrettet klima- og industripolitikk.

 

Bestilt av Grønn Industri 21
Rapporten «The Green Giant» er utarbeidet ved Mazzucatos innovasjonsinstitutt ved det prestisjetunge universitetet UCL (University College London). Den er bestilt av prosjektet Grønn Industri 21, som er et unikt samarbeid mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen i oljenæringen.

Grønn Industri 21 samler aktører fra Framtiden i våre hender til oljearbeiderne på Valhall-feltet til felles kamp for et grønt industriskifte i Norge. Prosjektet er et initiativ fra Manifest Tankesmie.

Les intervju med forfatter av rapporten på E24 her.

Last ned rapporten «The Green Giant» her.

Last ned rapporten i norsk oversettelse: «Den grønne kjempen» her.

Les mer om Grønn Industri 21 her.

 

Møt Mariana Mazzucato 9. mars kl.15.
Professor Mazzucato forteller mer om Den grønne kjempen under Manifest Tankesmies webinar.
Her deltar også Espen Barth Eide (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Marie Sneve Martinussen (Rødt).
Mer om møtet her.

For grønt til å være sant?

Deler av miljølobbyen, med Zero i spissen, argumenterer hardt for å bygge stadig flere utenlandskabler for fri markedsflyt, slik at Norge kan være et «grønt batteri» for EU. Som Manifest Tankesmie viser i et nytt notat, kan «det grønne batteriet» ha gått ut på dato allerede.

At «batteriet» likevel fremmes som klimapolitisk strategi, kan ha sammenheng med at forskningen som støtter ideen i stor grad er finansiert av de som vil tjene milliarder på å importere høye strømpriser gjennom mer uhindret markedsflyt: kraftprodusentene.

Last ned notatet her.

Notatet er utgitt av Industriaksjonen i samarbeid med Manifest Tankesmie.

Manifestkonferansen 5. mars 2019: Framtidsvisjoner

ARRANGEMENTET ER AVSLUTTET

Digitaliseringen treffer arbeidslivet. Den endrer barnas oppvekst, dine medievaner og partienes valgkamp. Vil ny teknologi sikre frihet for de mange, eller samles makten hos noen få?

 

MANIFEST2019: Din guide til framtida som allerede er her.

Handtrykk tilpasset

SE OPPDATERTE KONFERANSESIDER

Hva skal vi leve av? Uten norsk verdiskaping i verdensklasse, ingen robust velferdsstat. Har venstresida visjoner for industrinasjonen Norge? Hva skjer med arbeidslivet hvis robotene tar jobbene våre?

Monopolenes makt: Google og Facebook overvåker alt og alle. De nye monopolenes klikk-økonomi undergraver seriøs journalistikk. Overlever demokratiet den digitale maktkonsentrasjonen?

Digital oppvekst: Hva gjør det med oppvekst og psykisk helse, når barn og unge lever påloggede liv? Er skolens rolle å gi nettbrett til alle, jo før jo heller? Eller bør vi tvert imot få smarttelefonene ut av klasserommet?

Framtida for velferdsstaten: Må vi kutte i velferden, eller jobbe mye mer, når eldrebølgen setter inn? Må velferdsstaten privatiseres eller har vi råd til den også i framtida?

Les mer om Manifestkonferansen her.
Meld deg på her.