All posts by Ebba

Privatskole-profitørene

Nytt faktaark fra Manifest Analyse viser hvem som har tjent på privatiseringen av den svenske skolen. Også Høyres norske privatskoleeksperiment fra 2003 har ført til privat berikelse for enkeltpersoner. Vil eksperimentet gjentas hvis Høyre vinner valget?

  • I 1992 åpnet Høyres svenske søsterparti, Moderaterna, for skattefinansierte privatskoler i Sverige.
  • I 2000 gikk fortsatt bare 5 prosent av elevene på private videregående skoler. I dag har antallet økt til en fjerdedel.
  • Flere toppolitikere som drev igjennom reformen har i dag ledende funksjoner innen friskoler.
  • Forrige gang Høyre hadde makt godkjente de blant annet 16 John Bauer-skoler og åtte Akademiet- skoler. Da de rødgrønne tok over trakk de tilbake alle godkjenningene. Kun de skolene som allerede hadde startet opp fikk fortsette driften.
  • Det har siden blitt avslørt at eierne av disse privatskolene opprettet en rekke konsulentselskap, bemanningsbyråer og regnskapsfirmaer som leverte tjenester til privatskolene, og hentet ut store gevinster gjennom disse selskapene. John Bauer har blitt dømt til å betale tilbake mange millioner for brudd på utbytteloven.
  • Høyres løfter om utbytteforbud er naivt. Det finnes flere metoder for å hente ut profitt, og omfattende byråkrati er nødvendig for å sikre at forbudet følges.
  • Høyre har ikke sagt noe som tyder på at de ikke ønsker at skolekonserner som John Bauer og Akademiet igjen skal kunne gå inn og konkurrere ut offentlige skoler.

Last ned faktaarket her.

Før det smeller: Politiske tiltak mot ekstreme boligpriser

Norges Bank, Finanstilsynet og statsminister Jens Stoltenberg uttrykker bekymring for bærekraften i et skyhøyt privat gjeldsnivå, etter at boligpriser og husholdningenes gjeld har økt med 250 prosent de siste 20 årene (justert for inflasjon). Den norske gjeldsgraden er nå blant de høyeste i OECD og langt høyere enn den var i USA før det store boligkrakket i 2007–2008.

LIKEVEL MANGLER de styrende politisk vilje til effektive tiltak mot den ekstreme prisveksten. Denne rapporten løfter fram tre nødvendige grep for å dempe boligprisveksten og motvirke et ødeleggende boligkrakk.

Les mer om vår nye boligrapport Før det smeller her.

Privatskoler er ikke løsningen

Ebba Boye svarer Forum for Friskoler i Dagens Næringsliv 2.oktober. “Det har blitt større kvalitetsforskjeller mellom skolene etter at Sverige åpnet for privatskoler. Noen få elever går på eliteskoler, men mange privatskoler har lav kvalitet og totalt sett har resultatene blitt mye dårligere.”

Les mer her

Ensretting, ikke mangfold

Ebba Boye, utreder i Manifest Analyse, svarer nyvalgt leder i NHO i Dagens Næringsliv 17. september. «Erfaringen fra Sverige er at frislipp av privatskoler gir mer ensrettet undervisning»

Nyvalgt leder av NHO, Kristin Skogen Lund, skriver i DN 13. september at ”mangfold gir bedre skole”, og hun ønsker derfor flere privatskoler i Norge. Erfaringen fra Sverige er at frislipp av privatskoler gir mer ensrettet undervisning. Den svenske skoleforskeren Jonas Vlachos påpeker at ”snarere enn å tilby et pedagogisk mangfold virker friskolekonsernene å jobbe med å utvikle organisasjonsformer og arbeidsmetoder.”

Dan Øystein Nome har forsket på rommet for pedagogiske alternativ i Sverige og Norge. Han beskriver hvordan frislipp av privatskoler i Sverige fører til et økt behov for standardiseringer, målstyring og tilsyn fra myndighetenes side. Han mener det fører til mindre pedagogisk frihet.

Videre sammenligner Skogen Lund den norske skolen med TV-konserner og påstår at økt konkurranse vil heve kvaliteten. Dette har hun ikke grunnlag for å hevde. OECD oppsummerer PISA-resultatene fra 2009 med at ”land som skaper et system der mange skoler konkurrerer om elevene får ikke systematisk bedre resultater.” I Sverige gjør lærere, foreldre og elever til skole-shoppere. Jonas Vlachos konkluderer med at 15-åringers skolevalg ofte ikke er basert på skolens akademiske kvalitet. Skoler lokker heller til seg elever med dyre reklamekampanjer og gratis PC, samtidig som de kutter i lærertettheten for å spare penger.

NHOs nye leder sammenligner norsk skole med driften av TV2. Erfaringen fra Sverige er at å drive skole er ikke det samme som drive butikk. Konkurransen har skapt et segregert system med store kvalitetsforskjeller på skolene. De elevene som går på taperskoler merker konsekvensene: i Sverige går hver fjerde elev ut av niende klasse uten godkjente karakterer. Vi har ikke råd til å konkurranseutsette norske elevers skolegang.