All posts by Ebba

Mariana Mazzucato

Den verdensledende professoren og fremragende foredragsholderen Mariana Mazzucato deltar på Manifest Årskonferanse 3. mars 2015.

Hun viser hvordan fellesskapsløsninger er avgjørende for langsiktig og innovativ forskning. Nær all banebrytende teknologi i for eksempel Apple sine telefoner, er et resultat av offentlige forskningsinstitusjoner verden over sin vilje til langsiktig risiko. Mobilprodusenter har lykkes med å putte all denne avanserte teknologien inn i et pent og funksjonelt design, og å selge det.

Ifølge Mazzucato er en sterk stat en forutsetning, og ikke et hinder, for et innovativt næringsliv.

Les Ida Wangberg sin artikkel om Mazzucato på Manifest Tidsskrift her:

«Mens forskningen som resulterte i internett, GPS og annen avansert teknologi innebærer høy risiko og massive investeringer, uten visshet om framtidig inntjening, er utviklingen av Apple-produktene forbundet med relativt liten risiko. Likevel er det Apple som håver inn hundrevis av milliarder i profitt, mens selskapet knapt betaler skatt i de landene det opererer i. Regjeringens begrep ‘vekstfremmende skatteletter’ bærer i seg en indre motsetning. Det er ikke sånn at vi må skape først, og så dele etterpå. Vi må dele for å skape.»

Mariana Mazzucato er professor i innovasjonsøkonomi ved Universitetet i Sussex. Forskningen hennes fokuserer på forholdet mellom finansmarkeder, innovasjon og økonomisk vekst, både på bedrift- industri- og nasjonalt nivå. Boken hennes «The Entrepreneurial State: debunking private vs public sector myths» ble kåret til en av årets bøker av Financial Times og Forbes i 2013. Professor Mazzucato vant i 2013 New Statesman sin SPERI pris i Politisk økonomi (foran Thomas Piketty), og New Republic har kalt henne en av de viktigste tenkerne innen innovasjon.

Se hele programmet her.

NHO på godt og vondt

«NHOs sentralkontor klarer ikke å anerkjenne hvor godt fellesskap faktisk fungerer. I stedet tviholder man på Thatchers teori om konkurransens magiske kraft,» skriver styreleder Magnus E. Marsdal. NHO ønsker prestasjonslønn for lærere.

Les hele kronikken her.

Moderaterna-topp hyret inn for å redde privatskolens rykte


Det svenske skolekonsernet John Bauer gikk konkurs før sommeren, og situasjonen var lenge usikker for elever og lærere ved over 30 skoler. John Bauers konsernsjef, Anders Hultin, har uttalt at når skoler som taper konkurransen går konkurs beviser det at privatskolesystemet fungerer. Nå har det kommet frem at det mangler over en milliard kroner i konkursboet. Siste avsløring i skandalen som sjokkerer svenskene er at John Bauer har ansatt lederen for Moderaterna i Stockholm til å ta seg av krisehåndteringen til konsernet.

Moderaterna-topp Henry Sténson er kanskje Sveriges best betalte PR-rådgiver. Han var også en av de som fikk oppdraget med å redda omsorgskonsernet Caremas rykte da det ble avslørt at de økte egen profitt ved å blant annet spare på bleieskiftene til de eldre . Moderaterna er Høyres svenske søsterparti og har sittet med regjeringsmakten i Sverige siden 2006. Samtidig har de åpnet opp svensk velferdssektor for kommersielle aktører. I Stockholm drives i dag mer enn halvparten av alle helsesentraler og videregående skoler av private.

Dette er ikke første gang det blir avslørt tette bånd mellom politikere fra Moderaterna og velferdskonsernene som de siste årene har kunnet hente ut millioner i profitt. Flere politikere som i sin tid var med på å gjennomføre privatskolereformene i Sverige sitter i dag i ledelsen i de samme konsernene og har tjent gode penger på det. Moderaterna har også tidligere utnevnt en toppsjef fra det private konsernet Attendo som «velferdsrådgiver» for regjeringen.

Høyre har lenge latt seg inspirere av de svenske Moderaterna, og ønsker å føre en lignende politikk i Norge. Det er stort sett de samme aktørene som ønsker å øke sine markedsandeler i Norge. Til tross for det benekter man at politikken vil få de samme effektene i Norge – det er ifølge Høyre «skremselstaktikk». «En skulle nesten tro at det står en slags transformator langs grensa, der nabolandenes høyrepolitikk med uheldige utslag veksles om til norsk høyrepolitikk med fantastiske resultater,» for å sitere Kato Nykvist i Nationen.

Det er naivt å tro at en politikk som åpenlyst tilbyr kommersielle konsern sugerør ned i felleskassa, ikke skal bli sett på som en ren investeringsmulighet av profittdrevne og pengesterke aktører. Vi ser allerede de uheldige konsekvensene det kan få for kvalitet i velferdstjenester og utdanning. De siste avsløringene viser hvordan også demokratisk innflytelse og effektiv bruk av fellesskapets ressurser står på spill.

Les mer om velferdskonsernene i to ferske faktaark fra Manifest Analyse: