All posts by andersskrede

KONTORLEDER MANIFEST TANKESMIE

Vil du være med på å utvikle venstresida? Som vår kontorleder vil du jobbe med å styrke den folkefinansierte tankesmias inntektsgrunnlag, bistå daglig leder i styre og stell og bidra til å spre arbeidet vårt gjennom våre små og store arrangementer.

Om stillingen:

Stillingen har det administrative ansvaret for daglig drift. Du må kunne håndtere regnskap og lønn i samarbeid med regnskapsfører og bistå leder og styreleder ved budsjettering og styremøter. Du vil ha ansvar for å administrere og utvikle inntektssystemene våre i fagbevegelsen og blant engasjerte enkeltpersoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Inntektsarbeid og giverordning
 • Forberede styremøter og årsmøtet
 • Budsjettarbeid og planlegging
 • Regnskap og lønn
 • Daglig oppsyn med IT-drift og det kontortekniske

Kvalifikasjoner:

Vi forutsetter at du har kjennskap til Manifests politiske profil, erfaring med administrasjons- og økonomiarbeid og gode IT-ferdigheter. Vi benytter eAccounting for regnskap, Solidus giversystem, WordPress for nettsider og Gsuit for epost og fildeling. Erfaring med disse plattformene vil telle positivt. Det samme gjelder erfaring fra enten inntektsarbeid, grafisk design, SoMe og webpublisering eller kommunikasjon. Du vil få mulighet til å være med på å utforme og utvikle innholdet i stillingen.

Personlig egenskaper:

 • Ryddig og strukturert
 • Selvgående
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Kan prioritere og planlegge

Vi tilbyr:

Fast 100 % stilling. Kontorer i Oslo sentrum, lokalisert sammen med Forlaget Manifest AS, De Facto og For Velferdsstaten. Lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til tankesmie@manifest.no innen 7. november.

Elektrifisering og havvind

Elektrifisering av sokkelen er en enorm og ustrategisk investering. Med en kostnad på 50 milliarder er det en av de største investeringsbeslutningene noensinne og kanskje den største investeringsbeslutningen den neste regjering vil ta.
 • Det vil ha liten klimagevinst, men samtidig være en irreversibel satsing på fortsatt utvinning av olje og gass.
 • Det betyr en ustrategisk prioritering av kraft, og en ustrategisk bruk av ressurser.
I dette notatet forklarer samfunnsøkonom Jonas Algers hvorfor elektrifisering av sokkelen bør stoppes og i stedet gjøres med havvind.
Les intervju med Jonas Algers i Klassekampen 6. september 2021.
Les notat-omtalen i Finansavisens lederartikkel 7. september 2021.

Solindustri som klimatiltak

Solindustrien er en av flere sektorer som kan skape en ny grønn norsk økonomi. Når utvinning av petroleum skal reduseres, må samtidig utbygningen av fornybare energikilder øke. En norsk satsing på solindustrien kan bidra til utslippskutt globalt på en måte som skaper arbeidsplasser nasjonalt.

I rapporten ser Birgit Ryningen og Gaute Stokkan fra SINTEF Industri og Jens Hanson fra SINTEF Digital og TIK-sentret (UiO) på hvordan norsk solindustri er posisjonert for framtiden og hvilke klimagevinster en satsing på solindustrien kan skape:

 • Norsk solindustri er fremtidsrettet med tanke på bærekraft og sirkulærtenkning i produksjon.
 • Norge har, til forskjell fra andre EU-land, en industri som allerede i dag produserer for internasjonal solindustri.
 • Om 1 GW solceller erstatter kullkraftverk, vil det spare minst 1.24 millioner tonn CO2 hvert år og 31 millioner tonn CO2 gjennom sin garantitid.
 • Norge trenger en en strategi og stegvis plan for videre utvikling av norsk solbransje, som inkluderer investeringer og kapitaltilgang.

 

Last ned og lese hele rapporten.

Delrapporten publiseres i rapportserien Grønn Industri 21. Rapporten skal etablere kunnskap og skape diskusjon. Manifest Tankesmie går ikke god for meninger som fremmes, rapporten står for forfatterenes regning.

 

Pressehenvendelser:

Kommunikasjonssjef i Manifest, Ingrid Wergeland

 

En nedtrappingstrategi for norsk olje og gass

En opptrapping av grønn industrivirksomhet i Norge må henge sammen med en nedtrapping av petroleumsinvesteringer. Med en helhetlig klima- og industristrategi kan aktiviteten i olje og gass reduseres samtidig som aktiviteten i grønn industri trappes opp så kompetanse og kapital som idag er knyttet til olje og gass overføres til grønn industri.

I denne rapporten ser Helge Ryggvik og Knut Einar Rosendahl på hvordan en slik nedtrapping bør se ut og hvilke tiltak som bør prioriteres. Rapporten foreslår:

1. Begrens ny leting etter olje og gass
2. Prioriter projekter med kortere levetid
3. Unngå projekter som medfører at det etableres nye petroleumsbaserte industriklynger på land
4. Sett stopp for leting og store utbygginger i Barentshavet
5. Utvikle en helhetlig klima- og industristrategi
6. Utvikle et skatteregime som fremmer det grønne industriskiftet, ikke forsinker det
7. Utvikle en ambisiøs grønn industripolitikk som sikrer at løsningene ved neste krise er grønne

Les Teknisk Ukeblad om rapporten.

Rapporten kan lastes ned her.