All posts by Ali

About Ali

Utdannet siviløkonom ved Handelshögskolan i Stockholm. Har tidligere jobbet som økonom med ansvar for finanspolitikk hos Vänsterpartiet i Riksdagen og som debattredaktør i Klassekampen.

Farvel faktabasert velferdsdebatt?

Journalist Jon Hustad sin bok «Farvel Norge» (Dreyer forlag) ble i går lansert hos tenketanken Civita. I boka gjentar Hustad høyresidens favorittpåstander om velferdsstatens manglende bærekraft. Budskapet er at «den nåværende norske velferdsstaten er en fiasko», noe som står i skarp kontrast til så å si all tilgjengelig fakta og statistikk.

Boka til Hustad «gjennomsyres av antihumanisme og mistro til folkestyret» skriver redaktør i Manifest Tidsskrift Mimir Kristjánsson i sin anmeldelse: «Hustad later til å ha glemt at økonomien er til for menneskene, og ikke omvendt. Gang på gang beklager han seg over at syke, kvinner, fiktivt fattige, uføre og innvandrere ikke klarer å leve opp til økonomens idealer. Til slutt er det nesten som man mistenker ham for å ville bytte ut folket og velge seg et nytt».

Les hele anmeldelsen her.

Flere omtaler av Hustads bok:

Fritt fram for private

Ali Esbati kommenterer Høyre og Frp sin regjeringsplattform, i en artikkel på NRK Ytring. «De rikeste blir rikere, mens folk flest får mindre frihet i arbeidslivet. Det blir den politiske hverdagen under regjeringen Solberg,» skriver han. «Flygeledere, postvesen og jernbane blir konkurranseutsatt. Dermed overtar høyresidens skrivebordsteorier for fellesskapsløsninger som har vist at de fungerer gjennom årtier.»

Les kommentaren Fritt fram for private her.

Permanent midlertidig?

Hvordan arbeidslivet er organisert er noe av det som aller mest påvirker et samfunn og hverdagslivet for borgerne i det. I valgkampen er høyresidens partier, særlig Høyre, ofte heller ulne om hva de ønsker å endre på i Arbeidsmiljøloven. Men forskjellene mellom blokkene er tydelige, noe som blant annet kommer fram i partienes svar til LO sine spørsmål om arbeidslivet.

I artikkelen Permanent midlertidig på manifesttidsskrift.no skriver Ida Søraunet Wangberg om en av de sentrale spørsmålene på arbeidslivsområdet: midlertidige ansettelser. «Hva Høyre definerer som et ‘midlertidig behov’ er foreløpig uklart. Slik det er formulert i partiets program, kan det tolkes som det er opp til arbeidsgiver selv å definere,» påpeker hun.

Les også:

  • Den glemte arbeidshverdagen. Lotta Elstad om gapet mellom det abstrakte og det konkrete perspektivet på arbeid. Om makt og avmakt.
  • En endret jobbhverdag. Nina Skranefjell om arbeidspress og mer detaljstyring innenfor mange bransjer.
  • Den trygge rammen. Ingrid Wergeland om dagens arbeidsmiljølov og hva som står på spill hvis høyresiden får makt til å endre den.

Det Høyre ikke sier

manifesttidsskrift.no har vi i flere artikler gått gjennom vanlige påstander fra høyre-siden. Høyre snakker om politikken sin som om den gagner folk flest. Men egentlig er det langt smalere interesser som vil tjene på partiets politikk. Ida Søraunet Wangberg sjekker seks Høyre-argumenter opp mot forskning og erfaringer fra virkelighetens verden.

Det_høyre_ikke_sier

Les også:

Fortsatt i det blå

Siv Jensen og Fremskrittspartiet argumenterer for skattekutt på generelt grunnlag for å fremme vekst og velferd. Det har de gjort før. Manifest Analyse ga i 2009 ut rapporten «Skattepolitikk i det blå» i 2009, om manglende faktagrunnlag for påstander om «dynamiske» effekter av skattekutt.

Rapporten viste blant annet at:

• Høyskattland har bedre resultat enn lavskatt land på områdene produktivitet, barnfattigdom, spedbarnsdødelighet, livstilfredshet og lønnsforskjeller.
• På områdene arbeidsløshet og forventet levealder vises ingen sammenheng mellom skattenivå og resultat.
• På ingen av de undersøkte områdene har lavskattlandene bedre økonomiske eller sosiale resultater enn høyskattlandene.

Den er relevant også i dag, når Frp gjentar sine lite velfunderte påstander om skatt. Les mer her. En kronikk basert på rapporten her.