fbpx

Venstresidens tankesmie

Manifest Årskonferanse 2010: Program

Les programmet her, eller last ned som pdf

09.00 REGISTRERING OG KAFFE
Ta en kikk på de nyeste utgivelsene fra Forlaget Manifest og Manifest Analyse

10.00 ÅPNING

10.10 LOV Å LYKKES! NYE LØSNINGER FOR DET GODE ARBEIDSLIV

TINEs FABRIKKEKSPERIMENT
Film fra Tine Heimdal, som har lykkes med seks timers arbeidsdag
Jan Eiler Wessel, direktør ved Tine Heimdal
Kåre Pedersen, leder i NNN avd. 70, Tine Heimdal

TILLITSPROSJEKTET I MANDAL
Film fra Mandal, som har innført adgang til 365 dagers egenmelding
Siren Vetnes Johannessen, prosjektleder i Mandal kommune
Dag O. Hessen, professor i biolog ved Universitetet i Oslo

VEIEN VIDEREHVA KAN VI LÆRE?
Siren Vetnes Johannessen, Jan Eiler Wessel og Liv Ragnhild Teig (NHO)

KAFFEPAUSE

11.30 NYE UTFORDRINGER: HVA TRUER DET GODE ARBEIDSLIV?

ANBUD OG UTSKILLING
Skitne forhold i renholdsbransjen.
Film med erfaringene til renholdere i anbudsfirma som opererer aller nederst i det nye arbeidslivet.
Geir W. Gamborg-Nielsen, Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 2

Hastverk på hotellet
• Leder Birgit Tandberg i Oslo og Akershus Hotell- og restaurantarbeiderforening
• Romrengjører Janaina Carvalho Cabello, ISS, Scandic Sjølyst

DET FILOSOFISKE HJØRNET
Knut Nærum kåserer over temaet «Frihet for enkeltindividet»

KALKULATORKULTUR OG MÅLEMANI I OFFENTLIG SEKTOR
Tove Bjerketvedt, hjelpepleier i Ski kommune
Ole Otterstad, lærer i Oslo-skolen
Izabela Buraczewska, saksbehandler i UDI
Vidar Enebakk, forsker ved Universitetet i Oslo

ANALYSE: PROFITTØKONOMIEN SOM ARBEIDSLIVSPROBLEM
• Manifest Analyses Ali Esbati, økonom fra Handelshögskolan i Stockholm

12.45 LUNSJ

13.30 DEN STORE SYKELØNNSSTRIDEN
• Manifest Analyses Magnus E. Marsdal, forfatter av Sykelønn ABC
Ommund Stokka, forbundssekretær i Industri Energi
Eli Gunnhild By, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Oslo
• Om uføresaken: Helge Galtrud, leder av LO i Sør-Gudbrandsdal og en representant for aksjonen Forsvar Dagens Uføretrygd

KAFFEPAUSE

14.30 DEBATT: MORGENDAGENS ARBEIDSLIV

• Musikk ved Stian Carstensen

• Panel: Trine Lise Sundnes (LO), Anders Folkestad (Unio) og Liv Ranghild Teig (NHO)
• Debattleder: Marte Michelet (debatt- og kronikkansvarlig i Dagbladet)
• Utfordringer fra: Roy Pedersen (leder av LO i Oslo), Birgit Tandberg (leder av Oslo og Akershus hotell- og restaurantarbeiderforening) og Agneta Amundsson (leder av Utdanningsforbundet i Trondheim)

15.45 AVSLUTNING

16.00 SLUTT

[16.30-18.00 Årsmøte for abonnentene til Manifest Analyse]