fbpx

Venstresidens tankesmie

«Det offentlige skaper verdier»

Samfunnsøkonom Jan Mønnesland tar i en kronikk publisert i Klassekampen i dag et oppgjør med ideen om at offentlige tjenester er en byrde og ikke et gode. «Offentlig sektor anses som samfunnsmessig utgiftspost mens privat sektor skaper verdier, nærmest uansett hva en der driver med,» men det er «vanskelig å finne noe logisk fundament for … Les resten av «Det offentlige skaper verdier»

Ladet statistikk om fattigdom

Opplevelsen av fattigdom lar seg ikke måle i kroner og øre, skriver Ali Esbati i Dagsavisen 12. desember. Han kritiserer Torbjørn Røe Isaksens forslag for å bekjempe fattigdom, ved å forandre definisjonen på hva det er å være fattig.

Obama og «Hopenhagen»

“Løsningen er ikke kvotehandel, men å faktisk la oljen være under bakken, å la kullet være i fjellet” sier den nigerianske poeten og aktivisten Nnimmo Bassey, leder for Friends of the Earth International. “Alle sier at vi må gi Obama tid, men når det gjelder klimaendringene har vi ikke mer tid” sier han. “-Hadde George … Les resten av Obama og «Hopenhagen»

Ruinene langs «den tredje vei»

For ti år siden hadde nesten alle de 15 daværende EU-landene sosialdemokratiske regjeringer. I dag er det ikke en gang en håndfull sosialdemokratiske partier i regjeringsposisjon i EU. Og det aller meste tyder på at ett av dem, Blair og Browns «New Labour», snart kommer til å tape makten i et historisk dårlig valg. Jens … Les resten av Ruinene langs «den tredje vei»

Et førdemokratisk samfunnssyn

Med sine uttalelser i sykelønnsdebatten avdekker Kristin Clemet et førdemokratisk samfunnssyn formet av overklassens sosiale avsondrethet, skriver Manifest Analyses Magnus E. Marsdal i Klassekampen. Den tilsynelatende økonomifaglige legitimeringen av Clemets verdensbilde makter aldri helt å skjule den selvrettferdige følelsen av at når andre mennesker har mindre, tjener mindre, betyr mindre og sykmeldes mer, så må … Les resten av Et førdemokratisk samfunnssyn

Mistillitens pris

Økonom i Manifest Analyse, Ali Esbati, kommenterer i Klassekampen i dag debatten som har gått den siste tiden om sykefraværet: De velbeslåtte elitenes nedoverrettede mistillit har lange tradisjoner. Velferdssystemene i Skandinavia har, tross store mangler, vært relativt vellykkede når det gjelder å begrense skadene av denne mistilliten. Når synsere og tenkere i Norge nå overgår … Les resten av Mistillitens pris

Økologi: privatiseringens tragedie

Manifest Analyse anbefaler artikkelen «The Paradox of Wealth: Capitalism and Ecological Destruction» fra siste nummer av tidsskriftet Monthly Review, som opplysning i forkant av klimatoppmøtet i København 7-18 desember. Redaktør John Bellamy Foster og sosiologiprofessor Brett Clark gjør i artikkelen rede for den dominerende økonomivitenskapens økologiske blindhet, samtidig som de minner om de alvorlige begrensningene … Les resten av Økologi: privatiseringens tragedie

Klassedelt tillit til systemet

Folk med høy utdanning stoler mer på politikere og makthavere enn folk uten høyere utdanning, viser Even Andreas Øvald i sin masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Øvald mener dette har sammenheng med klasseskiller innen norsk kultur: «Grunnen til at høyt utdannede personer oftere stoler på makthaverne, er at de besitter mye kulturell kapital. … Les resten av Klassedelt tillit til systemet

Frp-utspill mot sykemeldte og uføre

I debatten om sykelønnsordninger og uføretrygd har Fremskrittspartiet ønsket å framstå som uvillig til å kutte i bevilgningene til folk som har behov for å være borte fra jobb. Samtidig har representanter for Frp fremmet forslag til innstramminger. Robert Eriksson, leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite foreslår å fjerne tredagersregelen om egenmelding med begrunnelsen at … Les resten av Frp-utspill mot sykemeldte og uføre

Fakta som forsvant: Sparer milliarder på mer inkluderende arbeidsliv

I debatten om sykefravær overser de fleste hva som er skjedd med IA-avtalens delmål 3: Pensjoneringsalderen er økt med et halvt år siden 2006, i tråd med målsetningen. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er beregnet til rundt 10 milliarder kroner. Samtidig vil flere eldre i arbeid måtte gi mer sykefravær, fordi eldre har større helseplager. Dette viser … Les resten av Fakta som forsvant: Sparer milliarder på mer inkluderende arbeidsliv