fbpx

Venstresidens tankesmie

Solindustri som klimatiltak

En norsk satsing på solindustrien kan bidra til utslippskutt globalt på en måte som skaper arbeidsplasser nasjonalt. 

Finansiering av barnehager.

Rødgrønne partier har programfestet at pengene samfunnet bruker på barnehager skal gå til barnas beste, ikke privat profitt. Hvordan vil et nytt stortingsflertall gjennomføre dette?

Framtidens industrinæringer

To rapportert fra Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 ser på potensialt for utviklingen av grønn skipsfart og kraftintensiv industri.

Polarisering i klimadebatten

En rapport fra Manifest Tankesmie belyser hvordan skjerpede motsetninger i klimadebatten oppleves av ansatte og tillitsvalgte i oljeindustrien. Rapporten foreslår også tiltak som kan hjelpe for å motvirke polarisering.