fbpx

Venstresidens tankesmie

Finansiering av barnehager.

Rødgrønne partier har programfestet at pengene samfunnet bruker på barnehager skal gå til barnas beste, ikke privat profitt. Hvordan vil et nytt stortingsflertall gjennomføre dette?

Framtidens industrinæringer

To rapportert fra Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 ser på potensialt for utviklingen av grønn skipsfart og kraftintensiv industri.

Polarisering i klimadebatten

En rapport fra Manifest Tankesmie belyser hvordan skjerpede motsetninger i klimadebatten oppleves av ansatte og tillitsvalgte i oljeindustrien. Rapporten foreslår også tiltak som kan hjelpe for å motvirke polarisering.

NY INDUSTRISTRATEGI FOR NORGE

De internasjonale grønne økonomene Ann Pettifor og Rainer Kattel diskuterer statlig eierskap og et grønt industriskifte med Magnus Marsdal, leder av Manifest Tankesmie.

UTE AV BALANSE?

En ny rapport fra Manifest Tankesmie undersøker om NRKs debattprogrammer har en politisk slagside.