fbpx

Venstresidens tankesmie

Vi søker samfunnsøkonom

Manifest Tankesmie ser etter en samfunnsengasjert økonom med gode formidlingsevner. Vi ser etter deg som har samfunnsøkonomisk kompetanse og hjertet på rødgrønn side. Du er kyndig i statistikk, oppdatert på det faglige og politiske ordskiftet og er interessert i samspillet mellom økonomisk teori og politikk. Hos Manifest Tankesmie vil du utvikle ideer, skrive rapporter og … Les resten av Vi søker samfunnsøkonom

Mer folkebevegelse

Manifest Tankesmie har lansert en idé om at SV og Rødt kan sette dagsorden for norsk politikk ved å finne noen høyt prioriterte kampsaker som partiene vil stå sammen om å kjempe gjennom i Stortinget i neste periode. «En kampanje for samfunnsendring må bygges rundt et fåtall kampsaker som gjøres så viktige at Rødt og … Les resten av Mer folkebevegelse

Rødgrønn handlekraft i klima- og industripolitikken

De rødgrønne partiene bør samle seg om en ny og handlekraftig industripolitikk for «det grønne skiftet». En offensiv for grønn industrireising kan forene miljøbevegelsen og fagbevegelsen om en framtidsrettet strategi. Dette er utgangspunktet for Manifest Tankesmies treårige prosjekt Grønn industrireising 2025. Prosjektet tar særlig for seg to sentrale spørsmål: • INVESTERINGER: Hvordan kan vi bidra … Les resten av Rødgrønn handlekraft i klima- og industripolitikken

Velferd uten profitt

2-åringen i barnehagen og 92-åringen i eldreomsorgen har til felles at de er sårbare brukere av komplekse velferdstjenester. De kan ikke forventes å ivareta sine egne interesser og stille krav til kvalitet, men er til daglig utlevert til andres makt, andres prioriteringer og beslutninger.  Bør da det kommersielle profittmotivet få påvirke rammene for det tillitsbaserte … Les resten av Velferd uten profitt

For grønt til å være sant?

Deler av miljølobbyen, med Zero i spissen, argumenterer hardt for å bygge stadig flere utenlandskabler for fri markedsflyt, slik at Norge kan være et «grønt batteri» for EU. Som Manifest Tankesmie viser i et nytt notat, kan «det grønne batteriet» ha gått ut på dato allerede.

En plan for privatisering

Ifølge regjeringens Perspektivmelding vil Norge bli et mye rikere land i år 2060 enn det er i dag. Det burde være en gladmelding. Likevel er hovedbudskapet til regjeringen og mange kommentatorer og eksperter at det vil bli trangere kår i fremtiden. Vi må jobbe mer eller kutte i offentlig sektor om vi skal kunne opprettholde … Les resten av En plan for privatisering

Konkurranse svekker jernbanen

Jernbanen er en viktig del av velferdsstaten vår. Samfunnet trenger en godt utbygd og velfungerende infrastruktur for å frakte folk og gods. Manifest mener at: • Oppstykking av jernbanen må snus • Konkurranseutsetting ikke er veien å gå • Regjeringen må lytte til fagfolk og ansatte Se Manifests film om hvordan konkurranse svekker jernbanen  Se … Les resten av Konkurranse svekker jernbanen

Verdens mest rettferdige sykelønnsordning

Verdens mest rettferdige sykelønnsordning er igjen under angrep. Sist uke var Virkes direktør ute og «krevde diskusjon om kutt i sykelønna». Høyre-politikere og arbeidsgiverorganisasjoner mener det norske sykefraværet er for høyt, og at vi ikke har råd til det. Problemet er bare at påstandene ikke stemmer.

Fire tiltak for profittfri barnehage

En stadig større andel av de private barnehagene eies av kommersielle kjeder, på bekostning av ideelle aktører.
Det er bred oppslutning i befolkningen om at skattepengene bevilget til velferdstjenester skal gå til det og ikke til privat profitt. Her er fire politiske tiltak for å stoppe profitt i barnehagesektoren.