fbpx

Venstresidens tankesmie

Når velferd er viktigst og gode råd dyre

«Et annet eksempel er Arbeidsdepartementets famøse forsøk på å instruere en SINTEF-forsker om hvilke konklusjoner hun skulle trekke om sykefraværssituasjonen. Som Aftenposten har avslørt, skrev departementet ferdige avsnitt der konklusjonen endres fra ‘umulig å si noe sikkert’ til ‘Norge har svært høyt sykefravær’.

Arbeidsdepartementet forsøkte å bortforklare det med at det skyldtes en uerfaren byråkrat som tråkket over noen grenser. Brevet som SINTEF mottok med ‘rettelser’ til sin forskning, har visst noen ‘glemt’ å føre i postjournalen. Men en e-postutveksling jeg har fått tilgang til viser at den som holdt i saken var en betrodd seniorrådgiver i departementet, attpåtil et medlem av sekretariatet for ekspertgruppa om sykefravær. Det står på ingen måte til troende at han var ukjent med håndtering av forskning. Snarere peker dokumentene i denne saken i retning av at den politiske ledelsen i departementet har hatt sine labber langt inn i byråkrat-land»

Les hele kommentaren til Sigve Indregard