fbpx

Venstresidens tankesmie

Manifest Analyse i mediene

Omtaler fra 1. november 2010

06.09.13
Ebba Boye om private aktører i velferdssektoren i Ny Tid.

02.09.13
Lars Gunnesdal om finansiering av velferdsstaten i NTL-Magasinet.

29.08.13
Ali Esbati om aktiv krisepolitikk og omfordeling på frifagbevegelse.no

27.08.13
Magnus Marsdal på NRK Ytring om NRKs sak om ungdom og NAV.

23.08.13
Magnus Marsdal snakket på Fafo-konferansen om at fellesskap fungerer.

22.08.13
Magnus Marsdal i Aftenposten om Høyres konkurranseskole.

29.07.13
Magnus Marsdal kommenterer de nære båndene mellom OPS-aktører og Høyre i VG.

28.07.13
Ali Esbati skriver i VG om at flere av dem som gir penger til Høyres valgkamp har personlig økonomisk interesse av et regjeringsskifte.

22.07.13
Ali Esbati i samtale med statsminister Jens Stoltenberg om 22.juli på Dagsnytt atten.

22.07.13
Ali Esbati skriver i Aftonbladet om at Norge ikke har lært noe av Utøya.

09.07.13
Ebba Boye med kronikk i Dagbladet om privatskoleeksperimentet i Sverige.

18.06.13
Intervju med Allyson Pollock i Klassekampen
Intervju med Allyson Pollock i Fagbladet

12.06.13
Lars Gunnesdal svarer på VGs leder om sykelønn.

08.06.13
Lars Gunnesdal svarer på Aftenpostens leder om sykelønn.

29.05.13
I forbindelse med frokostmøtet Privatskoleeksperimentet. Fører konkurranse til høyere kvalitet, fikk vi besøk av Per Kornhall. Han ble intervjuet av Klassekampen og Dagsavisen om sammenhengen mellom segregeringen i den svenske skolen og opptøyene i Sverige.

16.05.13
Ali Esbati i debatt med Nordeas Erik Bruce om krisa i Europa på Dagsnytt 18 (fra 20:00).

05.05.13
Magnus Marsdal skriver i VG om Høyres sugerørskapitalisme.

30.04.13
Magnus Marsdal svarer Torbjørn Røe Isaksen i Dagbladet om Høyres uavklarte sykelønn.

18.04.13
Morgenbladet med lengre artikkel som sammenligner Manifest Analyse og Civita.

17.04.13
Magnus Marsdal svarer Høyres Torbjørn Røe Isaksen i Dagbladet.

16.04.13
Magnus Marsdal i debatt med Høyres Torbjørn Røe Isaksen på Dagsnytt 18 (fra 32:30).

12.04.13
Klassekampen omtaler vår rapport «Stor ulikhet, dyp krise» på lederplass.

30.03.13
Magnus Marsdal skriver i Dagbladet om Høyres dobbeltspill.

15.03.13
Ali Esbati intervjuet om hverdagsrasisme i Aftenposten

12.03.13
Magnus Marsdal om Høyre og sykelønn på NRK Ytring.

09.03.13
Magnus Marsdal portrettintervjuet i Dagens Næringsliv.

08.03.13
Ingrid Wergeland om arbeidstidsreform i Aftenposten.

06.03.13
Finansavisen dekket Årskonferansen med en sak om Øystein Stray Spetalen 6.mars. 7. mars hadde de en sal med Johanne Schmidt-Nielsen og Dag Seierstad om finanskrisa, i tillegg til intervju med Ebba Boye om boligrapporten.

05.03.13
Dine Penger intervjuet Ebba Boye om den nye boligrapporten, en sak som også havnet på VG.no

Ebba Boye om ny boligrapport i Fri Fagbevegelse

04.03.13
Ebba Boye etterlyser politiske tiltak mot høye boligpriser, i Dagsavisen og NTB-sak, her på Aftenposten.no.

Ebba Boye intervjuet om boligrapporten på P4, Radio Norge og NRK Nyhetsmorgen

Manifest Tidsskrift-intervju med Øystin Stray Spetalen publisert i Dagens Næringsliv. Samme intervju omtalt på Nettavisen og Hegnar Online.

Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedsliste, Danmark) om den økonomiske krisen i Europa, skal intervjues på Manifest Årskonferanse, her i Fri Fagbevegelse

Magnus Marsdal om Manifest Årskonferanse i Fri Fagbevegelse

02.03.13
Lars Gunnesdal i Klassekampen om NHOs ønske om kutt i selskapsskatten.

01.03.13
Sjef for Steinkjer Renovasjon kommer på Manifest Årskonferanse om ledelse, først på NRK Midtnytt.

25.02.13
Ebba Boye i Ekko på NRK P2 om høye boligpriser og norsk gjeldsvekst.

12.02.13
Ebba Boye i Ekko på NRK P2 om den irske boligboblen og lærdommer for Norge.

06.02.13
Ali Esbati om regjeringens perspektivmelding, i Klassekampen.

26.01.13
Ingrid Wergeland i Klassekampen om likestilling og arbeidstidsreform (kun på papir).

15.01.13
Magnus Marsdal i VG og på Dagsnytt 18 om sammenhengen mellom andelen fritatte elever og resultatene på nasjonale prøver.

14.01.13
Magnus Marsdal i Klassekampen om Jens Stoltenbergs nye skoleløfter.

13.01.13
Ali Esbati om debatten om norsk kultur, sett fra et svensk-norsk ståsted, i Radio Migrapolis

12.01.13
Ali Esbati om romferder, og dogmen at den kapitalistiske konkurransen driver fram menneskelig innovasjon og mer effektiv ressursbruk, i Dagsavisen

10.01.13
Lars Gunnesdal i Klassekampen om IMFs innrømmelse av at de har undervurdert skadene av sin egen politikk.

20.12.12
Ebba Boye svarer FNOs Idar Kreutzer i Dagbladet om problemene med fortsatt boligpris- og gjeldsvekst i Norge.

19.12.12
Ali Esbati om økte forskjeller i Sverige og høyresidens ønske om å føre samme politikk i Norge, i Klassekampen.

13.12.12
Terje Solberg og Ebba Boye skriver i Dagbladet om hvilke lærdommer vi bør trekke fra den irske boligboblen.

13.12.12
Terje Solberg og Ebba Boye uttaler seg i Klassekampen om rapporten «Når boligboblen brister».

11.12.12
Ingrid Wergeland med kronikk om trusselen mot Arbeidsmiljøloven på NRK Ytring.

30.11.12
Ingrid Wergeland om venstresiden året før valget, på Politisk Kvarter NRK P2

29.11.12
Ali Esbati om økonomisk krise og krav om lønnskutt i Dagsavisen

27.11.12
Fra Manifest Frokost: Striden om Arbeidsmiljøloven i Fri fagbevegelse
Om deltid, med utgangspunkt i Manifest Frokost om Arbeidsmiljøloven, i Fagbladet
Om strengerer straffer for brudd på Arbeidsmiljøloven. Sak i Klassekampen med utgangspunkt i pamfletten Forsvar Arbeidsmiljøloven.
Ingrid Wergeland om Arbeidsmiljøloven på NRK Morgennytt

22.11.12
Lars Gunnesdal på db.no om hvorfor det er feil å snakke om kutt i norske lønninger i en voksende økonomi.

14.11.12
Ali Esbati om krisen og streiken i Europa på
Dagsnytt 18, NRK P2/NRK2
og i Klassekampen

8.11.12
Julie Lødrup om formueskatt på Debatten på NRK

29.10.12
Magnus Marsdal i debatt i om testing i skolen Dagsnytt 18, NRK P2/NRK2
Magnus Marsdal i Klassekampen om testing i skolen.

15.10.12
Julie Lødrup i debatt om mediedekningen av statsbudsjettet på Dagsnytt 18, NRK P2/NRK2

10.10.12
Lars Gunnesdal i Klassekampen (bare på papir) om den private forbruksveksten.

10.10.12
Lars Gunnesdal og Julie Lødrup skriver i Aftenposten om medienes dekning av statsbudsjettet.

09.10.12
Julie Lødrup uttaler seg i Klassekampen om forholdet mellom offentlig og privat forbruk.

02.10.12
Ebba Boye svarer Forum for friskoler i Dagens Næringsliv om kvalitet i privatskoler

25.09.12
Ingrid Wergeland svarer Torbjørn Røe Isaksens kommentar om Høyre og Arbeidsmiljøloven, i Dagbladet

17.09.12
Ebba Boye svarer ny NHO-leder, Kristin Skogen Lund, om privatskoler gir mer mangfold, i Dagens Næringsliv

17.09.12
Ingrid Wergeland skriver kronikk om faste jobber og høyresidens ønske om mer midlertidighet, i Dagbladet

11.09.12
Julie Lødrup svarer NHOs Petter Furulund i Dagsavisen om streiken på de kommersielle sykehjemmene.

06.09.12
Ali Esbati i Dagsavisen om hvordan vi måler og fordeler verdi.

29.08.12
Ali Esbati skriver i Klassekampen om den kraftige boligprisveksten.

27.08.12
Iver Aastebøl skriver på Ytring.no om framveksten av private helseforsikringer.

27.07.12
Lars Gunnesdal kommenterer lederlønninger i Klassekampen (kun på papir).

26.07.12
Ali Esbati i Dagsavisen om lønnsmoderasjon og inntektsulikhet.

25.07.12
Ali Esbati i Klassekampen om situasjonen i Spania.

29.06.12
Ali Esbati på Dagsnytt18 om den nyeste EU-avtalen.

27.06.12
Lars Gunnesdal svarer i VG på Astrid Melands artikkel «Festen over. Ikke mer kake igjen».

26.06.12
Ingrid Wergeland portrettintervjuet i NTL Magasinet om Deltidsfella.

25.06.12
Ingrid Wergeland svarer på DN-kommentator Eva Grindes artikkel «Kunnskapsfellen»

20.06.12
Ali Esbati skriver i Klassekampen om det greske valget.

15.06.12
Kronikk av Ebba Boye i VG om Høyres skolebaroner.

13.06.12
Ali Esbati kommenterer det kommende greske valget på Urix på NRK.

11.06.12
Kronikk av Ebba Boye i Dagbladet om den svenske skolen.

04.06.12
Omtale av rapporten Fritt fallUtdanningsnytt.no.

31.05.12
Statssekretær Jan-Erik Støstad svarer Mari Eifring om vikarbyrådirektivet i Dagbladet (kun på papir).

30.05.12
Julie Lødrup i Klassekampens “Kort sagt”-spalte (kun på papir) om Manifest Analyses planer om å lage nett-tidsskrift.

22.05.12
Julie Lødrup i Dagsavisen om Manifest Master.

18.05.12
Mari Eifring i Dagbladet om Manifest Analyses nye notat om vikarbyrådirektivet

16.05.12
Julie Lødrup i Universitas om Manifest Master.

16.05.12
Julie Lødrup i VG (kun på papir) om løsninger på deltidsproblematikken.

10.05.12
Julie Lødrup svarer Aleris i Dagens Næringsliv (kun på papir) om profitt på velferdstjenester.

04.05.12
Julie Lødrup i debatt med Trygve Hegnar og Julie Brodtkorb i Dagsnytt 18 om Kapitals kåring av Norges mektigste kvinner.

02.05.12
Julie Lødrup i Universitas– om arbeidsvilkår for mennesker med høyere utdanning.

30.04.12
Julie Lødrup svarer Erna Solberg i Dagens Næringsliv (kun på papir) om private aktører og konkurranseutsetting av velferdstjenester.

28.04.12
Lars Gunnesdal på NRKs nettsider om hvorfor vi betaler skatt.

21.04.12
Julie Lødrup i Dagens Næringsliv (kun på papir) om løsninger på deltidsproblematikken.

12.04.12
Lars Gunnesdal i Dagbladet om svenske erfaringer med trygdekutt.

02.04.12
Klassekampen skriver om notatet «Utdanning på eget ansvar?».

16.03.12
Mer om Årskonferansen på utdanningsnytt.no.

14.03.12
Om utdanning fra Manifest Årskonferanse i Klassekampen, og artikkel på utdanningsnytt.no.
Ali Esbati om høyrepopulisme og innvandring i Klassekampen (kun papir).

13.03.12
To oppslag på frifagbevegelse.no om notatet «Utdanning på eget ansvar». Her og her.

11.03.12
Ali Esbati i debatt med Civitas Eirik Løkke i NRK Søndagsavisa om venstresidens utfordringer og fremtid.

09.03.12
Ingrid Wergeland om Deltidsfella på bloggkollektivet MadDam

07.03.12
Ali Esbati skriver i Klassekampen om den innebygde skjevheten i eurosamarbeidet.

02.03.12
Ali Esbati diskuterer ukens nyheter i NRK Østlandssendningens fredagspanel.
Bokomtale av Deltidsfella i Ny Tid (kun på papir).

01.03.12
Ali Esbati skriver i Dagsavisen om sjefen for Den europeiske sentralbanken, som roper på «strukturelle reformer». Altså mer av det som rundt i Europa har bidratt til voksende fattigdom og kollaps i statsfinansene.

29.02.12
Ali Esbati kommenterar i Klassekampen OECD-rapporten «Going for growth» som roser «reformvillige» land i krise.

28.02.12
Ingrid Wergeland om Deltidsfella på Fri Fagbevegelse
Ingrid Wergeland om Deltidsfella og deltidsbruk i helse- og omsorg i Aftenposten (kun på papir).
Ingrid Wergeland om Deltidsfella og varehandelens deltidsbruk i Klassekampen (kun på papir).
Blogginnlegg av Ingrid Wergeland om deltidsproblematikken på Fagrørsla.no

27.02.12
Ingrid Wergeland om Deltidsfella i Dagsavisen.

26.02.12
Omtale av Deltidsfella i Eirin Eikefjords kommentar i Bergens Tidende

24.02.12
Ali Esbati diskuterer ukens nyheter i NRK Østlandssendningens fredagspanel.

Ali Esbati blir intervjuet i artikkelen «Tenketanktenkerne» på frifagbevegelse.no

Ingrid Wergeland om Deltidsfella på Radio Nova FM 99,3 (ikke i opptak).

23.02.12
Ali Esbati og Lars Gunnesdal har kronikk i Aftenposten om myten om den late greker, EUs såkalte redningspakke og finanskrisen.

23.02.12
Ingrid Wergeland om Deltidsfella på Sykepleien.no.

22.02.12
Julie Lødrup i Universitas om sosial mobilitet og utdanning.

14.02.12
Julie Lødrup i Politisk kvarter om vikarbyrådirektivet.

06.02.12
Ali Esbati skriver om lønnsvekst, moderasjon og verdiskapning i Magasinett.org

25.01.12
Julie Lødrup skriver om Arven etter Thatcher i Universitas..

21.01.12
Simon Reid-Henry skriver om arven etter Thatcher på Ideer-sidene i Dagbladet

13.01.12
Ali Esbati diskuterer ukens nyheter i NRK Østlandssendningens fredagspanel

10.01.12
Intervju med Simon Reid-Henry, forfatter av pamflett om Thatcher, på NRK P2-programmet Ekko.

06.01.12
Intervju med daglig leder Julie Lødrup i Dagsavisen (s.12, s.13) om vekst i privat og offentlig sektor, i forbindelse med NHOs årskonferanse.

31.12.11
Omtale av notatet «Den late greker» i Stavanger Aftenblad.

29.12.11
Ali Esbati har kronikk om 22. juli og hat, på SVT Debatt

28.12.11
Ali Esbati har kronikk om gjeldsslette, finanskrise, demokrati og diktatur i Klassekampen.

22.12.11
Ali Esbati har kronikk om den offentlige debatten om vårt flerkulturelle samfunn, apropos den såkalte nisseluenekt-saken i Drammen, i Dagsavisen.

05.12.11
Lars Gunnesdal om notatet «Den late greker» i Klassekampen.

30.11.11
Ali Esbati har kronikk om innovasjon, langsiktighet og det kapitalistiske system, i Klassekampen.

Ali Esbati intervjuet om islamofobi, kritikk av høyreekstremisme og psykiatri i Klassekampen.

24.11.11
Magnus E. Marsdal om FrP og debatten om det flerkulturelle Norge i DebattenNRK 1.

22.11.11
Ali Esbati om Utøya og islamofobi, åpningsinnledning holdt på LO Stats Kartellkonferanse på Gol. Reportasje i Fri Fagbevegelse.

21.11.11
Julie Lødrup om de rødgrønne partiene og tenketanker i Klassekampen (kun på papir).

10.11.11
Ali Esbati har kronikk om det europeiske sosialdemokartiets krise i Dagsavisen

26.10.11
Ali Esbati skriver om krisen bak krisen i Hellas, i Klassekampen.

13.10.11
Kronikk av økonom Lars Gunnesdal i om “Ute av balanse. Finansiering av velferd i kommunesektoren”, i Kommunal Rapport.

06.10.11
Magnus E. Marsdal kommenterer statsbudsjettet på Dagsnytt 18.

Oppslag i Klassekampen om rapporten “Ute av balanse”.

04.10.11
Magnus E. Marsdal om rapporten “Ute av balanse” og kommuneøkonomi på NRK Alltid nyheter.

30.09.11
Intervju med økonom Lars Gunnesdal på Nyhetsfredag på Radio Nova om finanskrise, Hellas´økonomiske situasjon og studentopptøyer.

29.09.11
Ali Esbati skriver om økte økonomiske forskjeller i USA, i Dagsavisen

27.09.11
Intervju med økonom Lars Gunnesdal i Nationen om rapporten “Ute av balanse”.

26.09.11
Oppslag i Dagsavisen om rapporten “Ute av balanse”.

24.09.11
Intervju med Julie Lødrup i Dagsavisen om rapporten “Ute av balanse” (kun på papir).

21.09.11
Ali Esbati skriver om NHOs privatiseringsiver i Klassekampen.

18.09.11
Magnus Marsdal og Julie Lødrup analyserer kommune- og fylkesvalget 2011 i en kronikk i VG.

12.09.11
Civitas Kristin Clemet svarer Gunnesdal om “Ulikhetens pris” i Dagbladet
.
07.09.11
Debattinnlegg i Utdanningsnytt om nasjonale prøver og “Kunnskapsbløffen”.

06.09.11
Økonom Lars Gunnesdal om “Ulikhetens pris” (“The Spirit Level” av Wilkinson og Pickett) i Dagbladet .

Professor Kjell Lars Berge om "Kunnskapsbløffen"på Minervas nettsider.

Høyrepolitiker Maria Østerhus Lobo og finansbyråd Kristin Vinje svarer på kritikken mot Oslo-skolen, som kommer fram i “Kunnskapsbløffen”. Les innlegg på Høyres nettsider

05.09.11
Ali Esbati intervjuet i det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek
om Utøya-massakren og islamofobi.

Utreder Magnus Marsdals kronikk i Aftenposten om Kunnskapsbløffen.

03.09.11
Økonom Ali Esbati intervjuet i Dagbladet om Utøya-bok.

02.09.11
Om tildelelse av stipend til økonom Ali Esbati i Dagbladet for å skrive bok om Utøya-massakren.

Anmeldelse av Kunnskapsbløffen i Utdanningsnytt .

Magnus Marsdal forsvarer juksepåstandene i “Kunnskapsbløffen” i intervju i Utdanningsnytt .

01.09.11
Kristin Halvorsen om juks på nasjonale prøver, i lys av Kunnskapsbløffen. NTB-sak i Kommunal Rapport

30.08.11
Lederartikkel i Dagens næringsliv om “Kunnskapsbløffen”.

26.08.11
Arbeiderpartiets Andreas Halse krever skolejuksgranskning etter avsløringene i “Kunnskapsbløffen” i NRK Østlandssendingen .

Reportasje fra Magnus Marsdals foredrag i Trondheim i Adresseavisa .

Reportasje fra foredrag med Magnus Marsdal om “Kunnskapsbløffen” i Arbeideravisa.no .

Intervju med Magnus Marsdal om “Kunnskapsbløffen” i Sandefjords blad .

Carl-Joakim Gagnon anmelder “Kunnskapsbløffen” i Morgenbladet

Styreleder i Manifest Analyse Per Østvold skriver om “Kunnskapsbløffen” i Dagsavisen

25.08.11
Oslo-rektorer på medietrening. Sak i Dagbladet i sammenheng med “Kunnskapsbløffen”.

Kronikk om nasjonale prøver og “Kunnskapsbløffen” i Dagbladet av Elev- og lærlingombud Sigve Indregard.

Arbeiderpartiet og Høyre diskuterer nasjonale prøver, etter avsløringene i Kunnskapsbløffen, i Utdanningsnytt .

Redaktør Magne Lerø kommenterer “Kunnskapsbløffen” i Ukeavisen Ledelse

24.08.11
Utdanningsforbundet i Oslos leder Terje Vilno bekrefter Marsdals kritikk av nasjonale prøver, i Dagsavisen .

Om “Kunnskapsbløffen” i Bergens tidende

Innlegg fra lærer Erlend Moen på hans blogg om “Kunnskapsbløffen”.

Redaktør Bjørgulv Braanens lederartikkel om “Kunnskapsbløffen” i Klassekampen

Intervju med Magnus Marsdal i Utdanningsnytt om Kunnskapsbløffen.

23.08.11
Magnus Marsdal på NRK Radio
om "Kunnskapsbløffen.

Magnus Marsdal på Dagsnytt 18 NRK P2 om boka “Kunnskapsbløffen”.

Lærer Vidar Green intervjuet i Dagbladet om prøvene i Oslo-skolen, beskrevet i Kunnskapsbløffen.

Kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen om “Kunnskapsbløffen”.

27.07.11
Ali Esbati intervjuet i Politiken om Utøya-massakren og islamofobi.

Magnus Marsdal på Dagsnytt 18 fra ca 17.30 NRK P2 med bl.a. Hege Storhaug og Hans Rustad om islamofobi og Utøya-massakren.

26.07.11
Ali Esbati intervjuet på Democracy Now .

24.07.11
Ali Esbati intervjuet på SVT1 om Utøya-massakren og islamofobi.

23.07.11
Ali Esbati intervjuet på Al Jazeera om Utøya-massakren og islamofobi.

10.06.11
Utreder Magnus Marsdal i Klassekampen om Fremskrittspartiets oppslutning.

19.05.11
Utreder Magnus Marsdal i debatt om arbeidsmiljøloven på NRK1.

Økonom Ali Esbati, kronikk i Dagsavisen om Perspektivmakt.

11.05.11
Økonom Ali Esbati i Klassekampen om “Subsidiehøyre

Daglig leder Julie Lødrup i Dagbladet om “Skattelette for de rikeste – igjen

30.04.11
Utreder Magnus Marsdal om sosialt entrepenørskap i VG Helg, der han blant annet sier: -Sosiale entreprenører er ikke noe nytt. I over hundre år er Norge blitt fornyet av innovasjonen til demokratiets sosiale entreprenører, særlig fagforeninger og kommunestyrer

27.04.11
Utreder Magnus Marsdal om sosiale helseforskjeller i Dagsavisen.

18.04.2011
Styremedlem Ingrid Aune i Klassekampen om offentlig eierskap.

15.04.2011
Utreder Magnus Marsdal i Klassekampen om OECDs kritikk av norsk pensjonsreform.

Styremedlem Ingrid Aune i Klassekampen om statlig eierskap.

09.03.2011
Økonom Ali Esbati i Klassekampen om Milliardærfellen.

07.03.2011
Kommentar om rapporten Det nye Norge i Aftenbladet.

05.03.2011
Dag Sejerstad om Manifest Årskonferanse 2011 og politisk høyredreining i Europa i Klassekampen.

01.03.2011
Manifest Årskonferanse 2011 og konkurranseutsetting av offentlig sektor i Klassekampen.

01.03.2011
Klassekampens leder om Manifest Årskonferanse 2011

NTB-melding om Det nye Norge blant annt i Nordlys.

28.02.2011
Kronikk av økonom Lars Gunnesdal og daglig leder Julie Lødrup om Det nye Norge i Dagbladet.

Utreder Magnus Marsdal om økende ulikheter i Dagbladet.

Daglig leder Julie Lødrup i debatt om Det nye Norge i Dagsnytt 18

Daglig leder Julie Lødrup om Det nye Norge på Dagsnytt.

05.02.2011
Økonom Ali Esbati, kronikk i Klassekampen: Striden som venter

20.01.2011
Daglig leder Julie Lødrup i Banden på P3 om tankesmier og Manifest Analyse.

06.01.2011
Økonom Ali Esbati, kronikk i Dagsavisen om hvordan NHO prøver å etablere forestillingen om «nødvendige» velferdskutt i Norge, ved å henvise til slike kutt i bl.a. Storbritannia.

05.01.2011
Utreder Magnus Marsdal i Politisk kvarter om sysselsettingen i Norge.

Utreder Magnus Marsdal, kronikk i VG: Useriøst i Operaen: Det er ikke sant at en stadig større andel av oss står utenfor arbeidslivet. Hvorfor serverer NHO falske fakta til sine konferansegjester i Operaen?

Økonom Ali Esbati, kronikk i Klassekampen: Enda en bølge: NHO gjentar uriktige opplysninger helt til de blir oppfattet som selvsagte.

04.01.2011
Daglig leder Julie Lødrup i Dagsavisen om den stigende sysselsettingen i Norge, og NHOs uredelige omgang med fakta omkring andelen utenfor arbeidslivet før årskonferansen deres.

23.12.2010
Økonom Ali Esbati, innlegg i Klassekampen om rapporten Lanseringen av «utenforskapet»: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

18.12.2010
Leder Magnus Marsdal, kronikk i Klassekampen om finansiering av eldrebølgen.

17.12.2010
Økonom Ali Esbati, innlegg i Dagens Næringsliv om konsekvensene av å ta et oppgjør med «den passive trygdelinjen» i Sverige, som svar til DNs lederartikkel 27.11.2010.

17.12.2010
Økonom Ali Esbati i debatt med NHODagsnytt 18 NRK 2/P2 (spol fram ca 18:51) om finansiering av eldrebølgen og Manifest Analyses rapport Fortsatt råd til felles velferd?.

9.12.2010
Kommentar av journalist Stig H. Christensen på Fri Fagbevegelse om hvordan høyresiden lærer av svenske meningsfeller.

Økonom Ali Esbati intervjuet i LO Aktuelt 20-2010 om svensk høyresides kutt i velferdsordninger.

Leder Magnus Marsdal, intervjuet i Dagsavisen om rapporten Lanseringen av «utenforskapet»: Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene

Høyres Torbjørn Røe Isaksen hedver i Minerva at «der venstresidens organisasjoner ofte fremstår som dogmatiske aktivistmiljøer, inkludert deres ‘tenketank’ Manifest Analyse, fremstår høyresidens miljøer som langt mer åpne, nysgjerrige og debattvillige.»

1.12.2010
Økonom Ali Esbati, kronikk i Klassekampen om valuta og den amerikanske sentralbanken.

Leder Magnus Marsdal, intervjuet i Klassekampen angående uføretrygdedes alderspensjon.

Leder Magnus Marsdal, kronikk i Klassekampen om uføretrygdedes alderspensjon.

28.11.2010
Leder Magnus Marsdal i debatt med Høyres Jan Tore Sanner om eldrebølgen og fellesskapelig vs private velferdsfinansiering i Søndagsavisa på NRK P2

26.11.2010
Leder Magnus Marsdal, kronikk om eldrebølgen og velferd i Dagbladet.

Tidligere statsråd og økonom Hallvard Bakke, kronikk i Klassekampen om eldrebølgen og velferd og Manifest Analyses rapport Fortsatt råd til felles velferd?

Klassekampen om bystyreflertallets økning i pengestøtte til Oslo Freedom Forum og tette bånd mellom KrF, Venstre og Høyre og OFF. Manifest Analyses rapport om OFF er omtalt i saken.

25.11.2010
Lederartikkelen i Klassekampen om Manifest Analyses rapport Fortsatt råd til felles velferd?

Journalist Kjell Erik Nordenson-Kallset, kommentar i Klassekampen om LO Stat sin Kartellkonferanse og Manifest Analyses Marsdals foredrag der.

Blogger Jan Arild Snoen på Minerva om Manifest Analyses rapport Fortsatt råd til felles velferd?

Økonom Ali Esbati, kronikk om uføredebatten i Dagsavisen

24.11.2010
Leder Magnus Marsdal om eldrebølgen og velferd på Kartellkonferansen til LO Stat på Gol på Fri Fagbevegelse.

Leder Magnus Marsdal intervjuet om den norske modellen på Kartellkonferansen til LO Stat på Gol, av ANB, her i Sarpsborgs avis

Leder Magnus Marsdal intervjuet på dagbladet.no om Oslo kommunes økning i pengestøtte til Oslo Freedom Forum.

23.11.2010
Leder Magnus Marsdal intervjuet på NRK Radios Morgennytt (hør på Nyhetsmorgen 23.11.10 fra kl 8.30, spol fram ca femten min) om myten om den såkalte uføreeksplosjonen.

Leder Magnus Marsdal intervjuet av NTB om striden rundt uførereformene.

Leder Magnus Marsdal på Dagsnytt 18 NRK 2/P2 (spol fram ca 30 min) om striden rundt uførereformene.

22.11.2010
Leder Magnus Marsdal intervjuet i Aftenposten om Manifest Analyses nye rapport «Fortsatt råd til felles velferd?»

19.11.2010
Leder Magnus Marsdal intervjuet på Morgennytt på NRK1 (start ved 37 min), Politisk kvarter NRK P2 og nrk.no om de varslede kuttene i uføretrygden.

16.11.2010
Leder Magnus Marsdal intervjuet på dagbladet.no om Oslo kommunes reduksjon i pengestøtte til Oslo Freedom Forum.

13.11.2010
Leder Magnus Marsdal, kronikk i Klassekampen om dødens klasseskille og DNs lederartikkel om pensjon og klasse.

12.11.2010
Rådgiver Ingrid Wergeland, kronikk i LO Aktuelt 18-2010 om EUs vikarbyrådirektiv.

12.11.2010
Leder Magnus Marsdal, svarkommentar i Dagens Næringsliv til DNs lederartikkel om pensjon og klasse.

4.11.2010
Baard Meidell Johannesen skriver på NA24-bloggen om Marsdals påpekninger av urettferdigheter ved pensjonsreformer.

3.11.2010
Leder Magnus Marsdal på NRK nyheter om grunnleggende urettferdigheter ved pensjonsreformen, sett i lys av store ulikheter i levealder.

3.11.2010
Økonom Ali Esbati, kronikk i Klassekampen om endringene i velferdsordningene under borgerlig styre i Sverige.

2.11.2010
Leder Magnus Marsdal på NRK P2s Sånn er livet, om tenketankenes historie og Manifest Analyse.