fbpx

Venstresidens tankesmie

Liten aksept for private aktører i eldreomsorgen

Dagbladet omtalte mandag en spørreundersøkelse i regi av NHO som viste at det var «stor oppslutning i alle partier om større konkurranse og valgfrihet i det som normalt er kommunale tjenester».

Sykepleierforbundet har også nylig gjennomført en undersøkelse som viste at 72 prosent av de spurte ønsket at kommunen selv eller ideelle organisasjoner burde drive eldreomsorgen, noe som interessant nok også var det foretrukne valget blant flertallet av velgerne til Frp og Høyre.

Les mer om Sykepleierforbundets undersøkelse her.