fbpx

Venstresidens tankesmie

FAKTA: Adecco-skandalen

Hva er «Adecco-skandalen»?

17. februar 2011 gikk startskuddet for opprullingen av systematiske lovbrudd begått av Adecco Helse, en av de største private sykehjemskjedene i Norge. NRK kunne melde at Ammerudlunden sykehjem, selve kronjuvelen i Høyresidens utstillingsvindu Oslo, ble drevet ulovlig. De avdekket bruk av vaktlister på opptil 84 timer i uka, uten overtidsbetaling og at ansatte sov i et bomberom kjelleren. Dette skulle vise seg å bare være toppen av isfjellet.

Den uavhengig rapporten fra revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) viste at ulovlighetene ved sykehjemmene Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet var svært omfattende.

Tilbake til hovedsiden for Valg2011

Noen av hovedfunnene i rapporten:

  • revisjonsfirmaet undersøkte kontraktene til en rekke ansatte, og ingen av disse har oppfylt minimumskravene til en arbeidskontrakt.
  • «overtidsarbeid i all hovedsak ikke er blitt honorert med overtidsbetaling»
  • De ansatte har blitt trukket i pensjon som ikke er betalt videre
  • Det er utbetalt 2,2 millioner for lite i feriepenger
  • I løpet av en vanlig seks-ukers turnus var det ved Ammerudlunden planlagt 263 ulovlige dobbeltvakter
  • Sykehjemmene hadde en høyere andel ufaglærte enn det som var akseptert av sykehjemsetaten

Det var i tillegg 5.218 færre sykepleiere, og 21.599 færre hjelpepleiere på jobb enn det firmaet var kontraktfestet å tilby pasientene. (NRK: 24.02.2011) Eldrebyråd Cecilie Brein (Frp) vedgikk at dette «øker det risikoen for pasientene.» (Dagbladet 03.03.2011) Dette var den grimme virkeligheten bak det Erna Solberg ved valgkampåpningen i 2009 kalte en «solskinnshistorie» (Dagsavisen 03.03.2011).

Ulovlighetene kunne vært avdekket tidligere

På bakgrunn av bekymringsmeldinger om lønnsvilkårene i kommersielt drevne sykehjemmene, ble det et år før bomben sprakk, fremmet forslag i bystyret om full gjennomgang av lønnsvilkårene ved de kommunale sykehjemmene som ble drevet av slike selskaper. Dette ble avvist av ansvarlig byråd Sylvi Listhaug (FrP).

Listhaug sa den gang at Sykehjemsetaten hadde utarbeidet en egen rutine for å følge opp den lønnsmessige delen av kontraktene med de private selskapene, og at arbeidet med kontroll av lønnsutbetalinger var påbegynt. I utgangspunktet burde man jo stille seg kritisk til at dette ikke var på plass allerede, men bare var påbegynt. Høyre, Frp, Venstre og KrF valgte likevel å slå seg til ro med dette, og felte forslaget om en gjennomgang.

At det forekom bruk av 24-timersvakter og underbemanning ble kommunen informert om allerede i 2004, i forbindelse med at en 80 år gammel beboer døde etter at hun falt ut av et usikret vindu på Ammerudlunden sykehjem.

Høyre/FrP-Byrådet valgte å ignorere varsellampene.

Opprullingen fortsetter

Avsløringene ved Ammerudlunden førte til at også de andre sykehjemmene som ble drevet av Adcco Helse havnet i søkelyset. Det viste seg at situasjonen i Oslo ikke var unik. På Adeccos sykehjem i Klæbu ble det ble avdekket at svenske sykepleiere jobbet doble vakter uten overtidsbetalig, og bodde på et rom som tidligere ble brukt som lager. På Greverud sykehjem i Oppegård viste bruddene på arbeidsmiljøloven seg å være enda grovere enn i Oslo. Her hadde enkelte arbeidstakere jobbet så mye som 20 timer i døgnet, 100 timer i uken og 20 dager i strekk.

Adecco Helse har tjent 100 millioner kroner de fire siste årene. Mens Adecco drev sykehjem med systematiske brudd på arbeidsmiljøloven, fikk Adecco-sjef Andreas Øwre-Johnsen utbetalt store bonuser for godt arbeid. I 2009 fikk han til sammen utbetalt 3,2 millioner kroner.

Etterspill

Som en konsekvens av avsløringene sa både Oslo, Klæbu og Oppegård kommune opp sine kontrakter med Adecco. 15. mars varslet selskapet at de ville avikle sykehjemsdriften i Norge. Byrådet i Oslo har derimot ingen planer om å revurdere politikken sin. I år skal fire kommunale sykehjem i Oslo legges ut på anbud (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte imot), og Eldrebyråd Cecilie Brein (Frp) utelukker ikke full privatisering av alle sykehjemmene i hovedstaden.

Nyttige linker:

Tilbake til hovedsiden for Valg2011