Monthly Archives: mai 2023

Har alle helse til å jobbe lenger?

Vi inviterer til frokostmøte på Kulturhuset i Oslo, tirsdag 23. mai.

Alle skal jobbe lenger og avgangsalderen skal øke med gjennomsnittlig levealder. Det foreslår Pensjonsutvalget som ble oppnevnt av regjeringa Solberg. Men alle lever ikke like lenge: En sivilingeniør lever gjennomsnittlig til fylte 86,7 år, mens en ufaglært renholder lever til fylte 79,83 år.

Alle klarer heller ikke å stå like lenge i jobb. Dette anerkjenner Pensjonsutvalget i sin egen rapport: «Ved økte aldersgrenser må en også regne med økt bruk av blant annet sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger, og at flere vil avslutte yrkeskarrieren med uføretrygd, noe som vil gi merutgifter til folketrygden».

Kort sagt: har alle helse til å få en verdig avgang? Betyr flere leveår nødvendigvis flere friske leveår? Hvilke betydninger kan Pensjonsutvalgets forslag få for helsa vår?

  • PROGRAM:
  • Innledning ved Emil Øversveen, utreder ved Manifest Tankesmie, postdoktor ved NTNU og forfatter av pamfletten «En Verdig avgang? Pensjonsreform på helsa løs».
  • Samtale med Steinar Krokstad, lege og professor i sosialmedisin ved NTNU.
  • Innlegg ved Turid Lilleheie, tidligere leder for Norsk Tjenestemannslag.

Tid: Tirsdag, 23.mai, kl. 08:15 – 09:15.
Sted: Kulturhuset, Oslo,
Rom: Laboratoriet.
Møtet ledes av Hanna Randgaard.

Møtet er åpent for alle og det vil bli servert gratis frokost! Fysisk oppmøte, arrangementet strømmes ikke. Opptak vil bli lagt ut i ettertid.