Monthly Archives: november 2022

Et eksperiment med folkehelsa

Evaluering av forslaget om høyere pensjonsalder
Av Emil Øversveen, sosiolog.

I denne rapporten undersøker sosiolog Emil Øversveen de folkehelsemessige konsekvensene av å øke pensjonsalderen, sett i lys av sosial ulikhet i helse og inntektsår.

  • Hele 1/3 av norske arbeidstakere forlater yrkeslivet på uføretrygd. Uførerisikoen er ujevnt fordelt mellom sektorer. 4/10 av nye kvinnelige uføre kommer fra salgs- og servicesektoren, hvorav den største andelen har jobbet med pleie- og omsorgsarbeid.
  • Avgangsmønstrene i dagens arbeidsliv gjenspeiler disse ulikhetene. De som pensjonerer seg tidlig har som regel startet tidligere i arbeidslivet, hatt en mer slitsom arbeidshverdag, har høyere uførerisiko og en lavere gjennomsnittlig levealder.
  • I 2022 foreslo et offentlig utvalg (NOU) at aldersgrensene i pensjonssystemet skal øke i takt med den gjennomsnittlige levealderen.
  • NOU-ens forslag tar ikke hensyn til klasseskillene i helse, levealder og arbeidsforhold. Tvert i mot oversetter dagens pensjonssystem disse forskjellene til økonomiske ulikheter i hvor mye man får i alderspensjon.

Manifests vurdering er at forslaget om økte aldersgrenser kan øke sosiale helseforskjeller, øke antallet uføre og øke forekomsten av arbeidsrelatert uhelse. Alt dette bryter med vedtatt politikk slik denne blant annet er formulert i folkehelseloven og i den siste folkehelsemeldingen.

Last ned rapporten her.
Les intervju med Emil Øversveen i Klassekampen 22.11.22.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Engasjert analytiker

Vil du jobbe med analyse, formidling og politisk kommunikasjon? Hos hele venstresidas tankesmie får du kombinere fag og samfunnsinteresse i et engasjert arbeidsmiljø.

Faglig kompetanse: Du er har bakgrunn fra en av samfunnsvitenskapene. Du må gjerne være økonom, men det er ikke et krav. Du har sterk faglig integritet, blikk for større sammenhenger og sans for detaljer.

Oppgaver: Analyse, utredning og formidling. Rapporter, notater, kronikker, pamfletter, foredrag. Gjerne deltakelse i offentlig debatt.

Arbeidsmiljø: Hos oss får du jobbe som del av et høykompetent lag. Du får frihet til å utforme egne prosjekter og rikelig anledning til faglig utvikling. Du må kunne mestre langsiktige satsinger så vel som knappe leveringsfrister.

Om oss: Vi er en partipolitisk uavhengig tankesmie som er folkefinansiert av fagbevegelsen. Vi har fem årsverk og er lokalisert sammen Forlaget Manifest og Manifest Media i Oslo sentrum.

  • Stillingen er fast i 100 prosent. Lønn etter gjeldende avtale.
  • Spørsmål om stillingen kan rettes Magnus E. Marsdal, leder.

Søknad og CV sendes tankesmie@manifest.no innen 1. desember.