Monthly Archives: juni 2021

Parterapi for klima og industri

Anja Bakken Riise leder Framtiden i våre henders 40 000 klimaaktivister. Atle Tranøy representerer arbeiderne i det oljetunge konsernet Aker ASA. 29. oktober møtes de i Stavanger for å gå løs på tunge utfordringer:

• Olje-, gass- og leverandørindustrien står for nær 60 prosent av all norsk vareeksport. Kan Norge klare seg uten?

• Hvordan bygger grønne industrier på oljenæringens kompetanse, når disse fagfolkene sitter fast i olje og gass?

• Har den rødgrønne regjeringen handlekraft til å omforme Europas fossilkoloss til Den grønne kjempen?

DU ER INVITERT!

Anja og Atle inviterer alle Manifest-abonnenter i fagbevegelsen over hele landet til å bli med på en terapisesjon for klima og industri i Stavanger, der vi skal lære om:

• De grønne framtidsnæringene som kan sikre fortsatt sterk velferd i Norge.
• Hvordan fossil oljepolitikk svikter både klodens klima og norsk økonomi.
• Hvordan en ny regjering kan omforme den fossile oljekolossen Norge til Den grønne kjempen.

KJØP BILLETT I DAG! 

NB! Kun 200 plasser. Bestill i dag for å sikre deg plass. 

MØT OGSÅ:

Atle Tranøy, Aker, konserntillitsvalgt
Anja Bakken Riise, leder Fremtiden i våre hender
Kim Gabrielli, leder UN Global compact Norway
Kjersti Barsok, NTL
Remy Penev, Industriaksjonen
Magnus Marsdal, leder Manifest Tankesmie
Grethe Høiland, Lyse
Erik Dugstad, Vårgrønn
Lars Petter Maltby, Prosess 21/ Eydeklyngen
Erik Martiniussen, forfatter og klimajournalist
Mimir Kristjansson, Rødt
Kirsti Bergstø, SV
Arild Hermstad, Miljøpartiet de grønne

Konferansen arrangeres i samarbeid med UN Global Compact Norge.

Les mer på https://www.manifestkonferansen.no/.

 

I Stavanger kan du også få med deg verdens beste økonomifestival, KåKånomics: kknomics.no, som foregår både før og etter PARTERAPI for klima og industri.

Solindustri som klimatiltak

Solindustrien er en av flere sektorer som kan skape en ny grønn norsk økonomi. Når utvinning av petroleum skal reduseres, må samtidig utbygningen av fornybare energikilder øke. En norsk satsing på solindustrien kan bidra til utslippskutt globalt på en måte som skaper arbeidsplasser nasjonalt.

I rapporten ser Birgit Ryningen og Gaute Stokkan fra SINTEF Industri og Jens Hanson fra SINTEF Digital og TIK-sentret (UiO) på hvordan norsk solindustri er posisjonert for framtiden og hvilke klimagevinster en satsing på solindustrien kan skape:

  • Norsk solindustri er fremtidsrettet med tanke på bærekraft og sirkulærtenkning i produksjon.
  • Norge har, til forskjell fra andre EU-land, en industri som allerede i dag produserer for internasjonal solindustri.
  • Om 1 GW solceller erstatter kullkraftverk, vil det spare minst 1.24 millioner tonn CO2 hvert år og 31 millioner tonn CO2 gjennom sin garantitid.
  • Norge trenger en en strategi og stegvis plan for videre utvikling av norsk solbransje, som inkluderer investeringer og kapitaltilgang.

Last ned rapporten her:

Delrapporten publiseres i rapportserien Grønn Industri 21. Rapporten skal etablere kunnskap og skape diskusjon. Manifest Tankesmie går ikke god for meninger som fremmes, rapporten står for forfatterenes regning.

Les rapporten her: 

Rapport 6 - Solindustri som klimatiltak

Pressehenvendelser:

Kommunikasjonssjef i Manifest, Ingrid Wergeland