Monthly Archives: februar 2021

Framtidens industrinæringer

Norge trenger en ny grønn motor i økonomien. To rapporter fra Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 ser på potensialt for utviklingen av grønn skipsfart og kraftintensiv industri.

Rapportene er skrevet av Isaak Lekve i De Facto på oppdrag av Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie.

Last ned rapportene: 

4/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 5: Kraftintensiv industri
3/2021 Framtidas industrinæringer, delrapport 4: Grønn skipsfart

Pressehenvendelser: 

Ingrid Wergeland, kommunikasjonsjef Manifest Tankesmie 

Om Grønn Industri 21
Målet til Grønn Industri 21 er en handlekraftig politikk som bidrar til reduserte klimautslipp globalt på en måte som utvikler grønne arbeidsplasser nasjonalt.

Grønn Industri 21 er en allianse som strekker seg fra Aker Solutions og Kværner, LO-tillitsvalgte og NITO til Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender. I samarbeid med professor Marian Mazzucato utreder Manifest Tankesmie og Grønn Industri 21 en handlekraftig klima- og industristrategi for utslippskutt globalt som bygger grønne arbeidsplasser nasjonalt og lokalt.

Les mer på www.industri21.no

Nytt notat om grønn industriutvikling

Norsk flytende havvind bør går foran og presse kostnadene ned til et nivå der teknologien ikke lengre krever subsidier for å være konkurransedyktig i det voksende verdensmarkedet for fornybar energi.

Dette notatet fra Manifest Tankesmie ser på hva slags finansieringsordning som trengs for havvind, som en del av en langsiktig industripolitikk.

Notatet viser hvordan et regulatorisk rammeverk for havvvind kan utformes slik at fellesskapets støtte til industrien fører til inntekter, arbeidsplasser og verdiskapning som kommer fellesskapet til gode.

Notatet foreslår en finansieringsordning som stiller krav til innenlandsk industrialisering, finansiert gjennom en avgift på petroleum og aktivt statlig eierskap.

Last ned notatet.

 

Pressehenvendelser:

Jonas Algers, samfunnsøkonom, Manifest Tankesmie

Magnus Marsdal, leder, Manifest Tankesmie