Monthly Archives: august 2020

Bygg framtidens grønne industrinasjon med statlige investeringer

Både klimaet og norsk økonomi trenger en omstilling. I verden generelt, men spesielt i Norge, drives økonomien av fossil energi. Olje- og gassektoren står for cirka 19 prosent av statens inntekter, 47 prosent av eksporten og har skapt omkring en kvart million arbeidsplasser i Norge. Vi må omstille økonomien fra å være spesialisert på utvinning av en ikke-fornybar ressurs til å bli spesialisert på produkter som kan bidra til å redusere verdens avhengighet av fossil energi. Det skaper både en langsiktig, bærekraftig økonomi og bidrar til å redusere utslippene. 

Denne rapporten ser på hvordan framtidens grønne industrinasjon kan bygges med statlige investeringer.

 

LES HELE RAPPORTEN. 

Pressehenvendelser kan rettes til samfunnsøkonom Jonas Algers eller kommunikasjonssjef Ingrid Wergeland.

Les også Jonas Algers innlegg Norge trenger statlige investeringer i nettavisen.