Monthly Archives: juni 2020

HAVVINDSATSINGEN

GJENNOM KRISER OG KONJUNKTURER

Oljeindustrien og leverandørindustrien står foran en stor krise, og uten tiltak fra politikken er det stor fare for at arbeidsplasser og kompetanse som vil være helt avgjørende i den grønne omstillingen, forsvinner. Samtidig har Norge et behov for nye grønne næringer som kan lede landet ut av en ensidig avhengighet av olje og gass. En satsing på havvind kan både gi oppdrag til leverandørindustrien og åpne nye markeder for norsk industri.

Som det framgår i denne rapporten fra Taran Thune og Håkon Normann fra UiO og Markus Steen og Tuukka Mäkitie fra Sintef Digital, har leverandørselskaper tidligere økt aktiviteten i havvind i perioder der oljeprisen har falt, senere å avta igjen når oljeprisen har økt.

Tidligere satsinger på havvind har altså ikke ført til en langsiktig utbygging av havvind og omstilling av industrien mot grønne prosjekter. Derfor må en politisk strategi for varig omstilling på plass.

LES HELE RAPPORTEN

LES MER OM INDUSTRI21.NO