Monthly Archives: mai 2020

HAVVIND

Ny rapport fra Manifest Tankesmie.

Denne rapporten om havvind som mulig framtidsnæring for Norge inngår i utredningsprosjektet Grønn Industri 21, initiert av Manifest Tankesmie. Den er utarbeidet av De Facto.

Grønn Industri 21 samler en bred koalisjon fra norsk industri, klimabevegelse og fagbevegelse til klima- og industripolitisk dugnad. Vårt mål er en handlekraftig politikk som bidrar til reduserte klimautslipp globalt på en måte som utvikler grønne arbeidsplasser nasjonalt.

Akademisk samarbeidspartner for prosjektet er Institute for Innovation and Public Purpose, University College London, ledet av professor Mariana Mazzucato. Mazzucato er blant verdens ledende økonomer på områder som grønn industriutvikling, aktiv industripolitikk, inkluderende og bærekraftig vekst.

Les mer på www.industri21.no

Martin Tranmæls metode

1933 ble et skjebneår for verden. I Tyskland kom Hitler til makta. I Norge stiftet Vidkun Quisling Nasjonal Samling. Men fascismen vant ikke fram hos oss. I stedet ble 1933 starten på arbeiderklassens gullalder i Norge.

Maleren Martin Tranmæl fra Melhus var den store veiviseren i norsk arbeiderbevegelse i mellomkrigstida. Med Tranmæl i spissen nedkjempet arbeiderbevegelsen ytre høyre og la grunnen for Norge slik vi kjenner det i dag.

Vi lever igjen i urolige tider, med krise i økonomien og ytre høyre på frammarsj i mange land. Stadig flere sammenligner vår tid med de harde 1930-årene. Hva kan vi lære av Martin Tranmæls metode?

Boka er skrevet av Mímir Kristjánsson, en av venstresidas mest produktive og kjente forfattere og debattanter.

Bestill boken i nettbutikken.