Monthly Archives: mars 2020

Unikt samarbeid for grønn industriutvikling

Manifest Tankesmie samler miljøbevegelsen, industrien og fagbevegelsen til en dugnad for klodens klima og for norsk økonomi. De store og tradisjonsrike industriselskapene Aker Solutions og Kværner er med. Framtiden i våre hender er med. Fagbevegelsen fra både oljeindustrien og offentlig sektor er med, og Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, NITO, er med.

Venstresidas tankesmie Manifest har aldri tidligere mottatt finansiering fra Aker ASA-selskapene Kværner og Aker Solutions, som til sammen bidrar med en million kroner til utredningsprosjektet.

– Venstresida er nødt til å samarbeide med storkapitalen, mener Magnus E. Marsdal, leder for Manifest Tankesmie.

– Både klodens klima og norsk økonomi er helt avhengig av kompetansen innen grønn industri, uansett hvem som sitter med eierskapet, sier Marsdal.

De ulike aktørene i prosjektet – fra klimaaktivister til industrieiere – er uenige om mye i norsk oljepolitikk, men setter kreftene inn på det vi kan stå sammen om: For klodens klima, som for norsk økonomi, ligger mye av løsningen i grønn industri. Prosjektet skal skape dialog og samarbeid mellom krefter som ellers polariseres.

Utredningen gjøres i samarbeid med stjerneøkonomen Mariana Mazzucatos Insititute for Innovation and Public Purpose ved University College London, rangert blant de åtte beste universitetene i verden.

Grønn industri 21 har opprettet en referansegruppe på Stortinget med representanter fra Sp, Ap, SV, Rødt og MDG. Verken partiene eller de som finansierer prosjektet hefter for utredningens konklusjoner, som Manifest Tankesmie vil stå ansvarlig for.

Les mer på prosjektets nettside www.industri21.no 

Her er Manifest-notatet om Grønn Industri 21 (PDF). 

Continue reading Unikt samarbeid for grønn industriutvikling