Monthly Archives: januar 2019

Konkurranse svekker jernbanen

Jernbanen er en viktig del av velferdsstaten vår. Samfunnet trenger en godt utbygd og velfungerende infrastruktur for å frakte folk og gods.

Manifest mener at:

• Oppstykking av jernbanen må snus
• Konkurranseutsetting ikke er veien å gå
• Regjeringen må lytte til fagfolk og ansatte

Se Manifests film om hvordan konkurranse svekker jernbanen 

Se hele filmen her.

Manifest er folkefinansiert av enkeltpersoner og fagbevegelsen. Din støtte trengs. Gir du 200,- eller mer i måneden fast, får du også alle Manifest pamfletter fritt tilsendt.

Du kan bestille Manifest sin pamflett Avsporing om hvordan konkurranse svekker Jernbanen i nettbutikken.