Monthly Archives: mai 2018

Profittmotivet må ut av barnehagene

«Bemanningsnorm er bra, men vil ikke løse problemet med skattepenger som forsvinner ut av barnehagene på bekostning av tilbudet til barna,» skriver Manifest-utreder Ida Søraunet Wangberg i Dagbladet.

«En gjennomgang gjort av Manifest, viser at FUS-barnehagene i snitt har en bemanning på 6,4 barn per voksen, mens snittet for kommunale barnehager ligger på 5,9 barn per voksen. I en gjennomsnittlig FUS-barnehage med 74 plasser, vil forskjellen utgjøre en ansatt mindre. Det er vanskelig å hevde at det ikke har noe å si for kvaliteten, særlig etter alle historiene om konsekvensene av for lav bemanning vi har hørt gjennom kampanjen #uforsvarlig, satt i gang av barnehageansatte og foreldre,» skriver Wangberg.

Les kronikken her.

Oslo, mai, 2015. Ansattebilder for Manifest. Frie bruksrettigheter mot kreditering. Foto. Christopher Olssøn.