Monthly Archives: april 2018

Hva ville Gerhardsen gjort når eierne av et privat barnehagekonsern tar 900 millioner kroner i profitt?

«Jeg mener pengene bør gå til felles velferd, ikke privat profitt. Det viktigste argumentet mot profittmotiverte barnehager er likevel noe mer fundamentalt.

Når barnehagen skal ivareta min ettåring, vil jeg at beslutningene der bygger på hva som er bra for det enkelte barnet på lang sikt, ikke hva som er lønnsomt for eierne på kort sikt,»  skriver Magnus Marsdal i Morgenbladet.

Venstrepopulisme nå! (Eller?)

Hvorfor vant Trump og hvorfor fosser høyrepopulismen fram? Hva kan venstresiden svare med? Kom og hør Åsa Linderborg om venstrepopulismen som forsvant og boken Populistiska Manifestet.

Forfatterne Åsa Linderborg og Göran Greider vil ha en venstreside som omfavner nasjonalstaten, som innrømmer at «multikulturalisme» kan bidra til segregering, som våger å snakke kraftfullt og populistisk til folk som faktisk behøver velferdsstaten: «Ikke bare nye landsmenn, men også de hvite, krenkede menn og familiene deres. Arbeiderklassen og prekariatet som sosialdemokratiet glemte.»

Manifest Tankesmie inviterer til venstrepopulistisk aften:
Åsa Linderborg, kulturredaktør i Aftonbladet presenterer Populistiska Manifestet.
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Magnus E. Marsdal, leder i Manifest Tankesmie kommenterer.
Maria Dyrhol Sandvik, journalist i Klassekampen er ordstyrer.

Sted: Kulturhuset, Youngsgate, Oslo
Tid: mandag 23. april kl. 18-19.30.

Arr. på Facebook

Overvåkning og kontroll i arbeidslivet

Dagens teknologi gir enorme muligheter til å overvåke, kontrollere og styre ansatte. Hvordan disse teknologiske mulighetene brukes og misbrukes varierer fra bedrift til bedrift. I arbeidsmiljøloven heter det at ansatte skal ha mulighet for «selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar». Hvordan kan ny teknologi brukes for å styrke disse rettighetene?

Hvordan bruker arbeidsgivere i dag de mulighetene teknologi gir til å detaljstyre ansattes arbeid? Hva er konsekvensene av en slik styring? Hvordan møter fagbevegelsen den teknologiske utviklingen?

Til debatt kommer:
May-Iren Arnøy, tillitsvalgt El & IT-forbundet
John Thomas Suhr, Handel og Kontor, Oslo/Akershus
Geir Kvam, utreder i Norsk Transportarbeiderforbund

Ordstyrer: Helene Bank, For velferdsstaten

Sted: Kulturhuset, Youngsgt
Tid: onsdag 18.04 kl. 18-19.30
Inngang: gratis


Arrangør: LO i Oslo, Manifest Tankesmie, De facto, For velferdsstaten