Monthly Archives: august 2017

Bomskudd fra velferdsprofitørene

VG, 31.08.2017

Av Magnus E. Marsdal,
leder for Manifest Tankesmie

Sjefen for det kommersielle velferdskonsernet Norlandia skyter på feil blink og bommer, i sin VG-replikk den 22. august.

Mitt innlegg om velferdsprofitørene, i VG 17. august, tok utgangspunkt i Ipsos-målingen der velgerne ble spurt om de går inn for at «private tilbud innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern skal kun drives av ideelle aktører, ikke kommersielle».

Norlandias konsernsjef Yngvar Tov Herbjørnnssønn bommer når han tolker dette som et spørsmål om å innføre en «kommunistisk» eller «planøkonomisk modell» i Norge. Forslaget fikk nemlig støtte fra 54 prosent av de spurte Ap-velgerne og 59 prosent blant KrF-velgerne.

Hvor mange kommunister tror Norlandias toppleder det bor i Norge? Hele 88 prosent av velgerne som tok stilling, støttet en eller annen form for regulering av, eller forbud mot, privat profitt på de nevnte velferdstjenestene.

Herbjørnnssønn bommer når han later til å tro kritikken fra sentrumspartier og venstresiden gjelder «private» aktører i velferden. Mitt innlegg understreket med all tydelighet at debatten dreier seg om eiere med kommersielle motiver for å drive barnehager og eldreomsorg, ikke om ideelle, private virksomheter.

Er det et tilfelle av villet tungnemhet, når en bedriftsleder ikke ser forskjell på privat og kommersiell? Norlandia-sjefen synes i alle fall å være lite komfortabel med å stå opp for sitt kommersielle velferdskonsern uten å skyve de ideelle framfor seg.

Villet uvitenhet er visst en ettertraktet kvalifikasjon i Norlandias konsernledelse. «Hvis våre eiere hadde vært profittjegere, så hadde de ikke vært i denne bransjen,» hevdet selskapets divisjonsdirektør Kristin Voldsnes troskyldig i NRKs Dagsnytt 18 i fjor. Det var da debatten om kommersielle barnehager blusset opp.

«Vi tar ikke ut profitt. Hvor har du det fra», innprentet direktøren sin motdebattant fra fagbevegelsen, «hver krone går tilbake til driften.» Bortsett fra at Norlandia-eier Benn Eidissen, Høyre-mannen som startet med to tomme hender og fire tomter han fikk gratis av Høyre-styrte Tromsø kommune, kort tid senere solgte sitt idealistiske livsverk for 250 millioner kroner.

Samtidig som direktøren deres satt på NRK og forsikret landets skattebetalere at «hver krone går tilbake til driften», visste Norlandia-eierne at det gjennom de foregående månedene var hentet 102 millioner kroner i ekstraordinære utbytter fra Norlandia Care, som driver eldreomsorg og barnehage for skattebetalernes penger.

Til uinteresserte i profitt å være, har Norlandias mektige eiere, Kristian og Roger Adolfsen, klart seg mer enn greit. Den offisielle ligningsformuen ligger rundt 200 millioner kroner. Kapitals liste over landes rikeste anslår at brødrene Adolfsen er gode for rundt 2,5 milliarder. Hver.

Konserndirektørene vil fortsette å si det de blir betalt for å si. Og mens milliardene ruller fra fellesskapets budsjetter til privat velferdsprofitt, har landets politikere altfor lenge vært naive i møte med profitørene. Det spørs om ikke den godtroenheten går ut på dato den 11.9. – valgdagen.

En versjon av denne teksten stod på trykk i VG, 31.08.2017.

Støre og velferdsprofitørene

Magnus Marsdal vil ha svar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre om hva han mener om profitt i velferden. I VG skriver han:

En meningsmåling Ipsos gjorde for Manifest Tankesmie i fjor, viste at 88 prosent av dem som har tatt stilling vil begrense eller avskaffe adgangen til privat profitt fra felles­skapets barnehager, barnevern, sykehus og eldreomsorg.

Her har partipolitikken sviktet. Det finnes i dag ingen effektiv begrensning av privat velferdsprofitt fra fellesskapets midler.

[…] Denne saken burde være en anledning til å markere politisk forskjell mellom Høyre- og Frp-styret og Støres sentrum-venstre-alternativ. Men da diskusjonen om velferdsprofitørene utartet til et oppgjør mellom høyre- og venstresiden under NRKs partilederdebatt mandag kveld, ble Støre mest stående fåmælt i bakgrunnen.

Antagelig fordi han stilte med samme politikk som Erna Solberg: Slipp til aktører med kommersielle motiver, men still tydelige kvalitetskrav.

[…] Både i sentrum og til venstre i parti­ landskapet har kampen for velferd uten profitt fått vind i seilene. Det avgjørende ser ut til å bli hvilket standpunkt Arbeiderpartiet tar.»

Les resten av VG-innlegget her.

Valgdebatt om velferdsprofitt

TID: Onsdag 23. august kl. 18:00-19:30
STED: Kulturhuset ved Youngstorget

Politisk pub_invitasjon_august_plakat

Et stort flertall av befolkningen vil begrense profitt innen velferdstjenestene. Store kommersielle eiere henter profitt som ligger langt over det som er vanlig avkastning i norsk næringsliv. Hva betyr det for oss som samfunn, og hvordan oppleves det for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere å jobbe velferdsprofitørene?

Politikere fra alle partiene er invitert til å kommentere debatten.
Christian Tybring-Gjedde (Frp)
Fredrik Mellem (Arbeiderpartiet)
Michael Tetzschner (Høyre)
Hulda Holdvedt (MdG)
Mari Eifring (Rødt)
Leif Helland (SV)
Sigmund Vefring (KrF)

I panelet:
Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo
Christer Solheim Ryen, hovedtillitsvalgt i Oslo kommune for Fellesorganisasjonen (FO)
Linn Herning, For Velferdsstaten, forfatter av boka «Velferdsprofitørene».

Ordstyrer: Ida Søraunet Wangberg, Manifest

Politisk pub arrangeres med jevne mellomrom på Kulturhuset ved Youngstorget av De Facto, For Velferdsstaten, Manifest og LO i Oslo.

 

Arrangementet på Facebook her.

Misvisende om kvinnelige gründere

Ida Søraunet Wangberg avliver Venstres påstand om at et forbud mot profitt i velferden vil ramme kvinnelige gründere, og derfor være kvinnediskriminerende:

Venstre-leder Trine Skei Grande hevdet i en debatt om kommersielle barnehager på NRKs Politisk kvarter 30. mai at 90% av barnehagegründerne er kvinner, og at et profittforbud i barnehagesektoren er kvinnediskriminerende fordi det vil ramme arbeidsplassene deres.

Ser man på hvem som eier de store barnehagekjedene, finner man flest menn, men også noen kvinner:

Velferdsprofitører er velferdsprofitører, uansett kjønn. Det som kjennetegner dem er at de driver skattefinansierte velferdstjenester med mål om å tjene penger. Og da snakker vi mye mer penger enn en vanlig styrerlønning.

Dersom Trine Skei Grande virkelig er opptatt av likestilling, burde hun heller bry seg mer om at noen av de store barnehagekonsernene presser ned de (hovedsaklig kvinnelige) ansattes pensjonsbetingelser for å øke profitten sin ytterligere. DET er kvinnediskriminerende det.

Les hele artikkelen her.

Les mer om kampanjen Velferd uten profitt i Aftenposten her.

Bestill vår nye pamflett Stans velferdsprofitørene på 1-2-3 her.