Monthly Archives: mai 2017

Fornyet støtte fra LO-kongressen

Vi er svært takknemlige for at LO-kongressens delegater med tre stemmers overvekt sikret  500.000 kroner i året til Manifest Tankesmie. De siste tre årene har den årlige støtten ligget på 200.000 kroner.

– Vi ser vedtaket som en tillitserklæring fra LO og et tydelig symbol på at Manifest Tankesmie har bred og solid forankring blant de aktive på grunnplanet, sier fungerende leder i Manifest, Ida Søraunet Wangberg, til FriFagbevegelse.

Les mer om vedtaket på Frifagbevegelse.no her.

Ledige kontorer i vår etasje

Vi har ledige kontorer i våre lokaler i 5. etasje av Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 på Tøyen.

Vi ønsker å leie ut to kontorer i vår etasje som passer til 1-2 personer (12m2).

I resten av etasjen sitter blant annet De Facto og For velferdsstaten.

Interesserte kan kontakte tankesmie@manifest.no

Kontorene er ledige nå.

EØS bestemmer over arbeidslivet

Hør podkast fra arrangementet her.

TID: Torsdag 4. mai kl 18.00-20.00
STED: Kulturhuset ved Youngstorget

EØS-avtalens krav om fri konkurranse øker presset på å markedsrette og outsource stadig nye områder, og vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping. I to nye rapporter dokumenterer De Facto hvordan EØS bestemmer over norsk arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og norske tariffavtaler – stikk i strid med kravene fra forrige LO-kongress. På samferdselsområdet svekker EØS-harmoniseringen sikkerheten i luften, på jernbanen og på veiene. Makten over regelverk og kontroll flyttes ut av Norge, samtidig som lønns- og arbeidsvilkårene presses nedover.

Hvilket handlingsrom har norske politikere og norsk fagbevegelse innenfor EØS-avtalen? Om EØS-avtalen undergraver standardene i norsk arbeidsliv, vil årets LO-kongress ta konsekvensene av det?

Panel:
Jane B Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
Arne Rødby, klubbleder Akers Solutions Tranby.
Boye Ullmann, organisasjonsarbeider Rørleggernes Fagforening Oslo.
Ordstyrer: Roar Eilertsen fra De facto.

Arrangert av LO i Oslo i samarbeid med Manifest Tankesmie, For velfersstaten og De facto.

Arrangementet på Facebook her.