Monthly Archives: november 2016

Livet i eliten

Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet om det glamorøse livet til den såkalte feministeliten.

Ikke for å skryte, men jeg tror altså jeg tilhører feministeliten. Altså de som er bedrevitende tilhengere av likestilling, offentlig finansierte ordninger som fødselspermisjoner og barnehager, for ikke å snakke om selvbestemt abort. Siden dette er en elite som, ifølge kvinnen bak begrepet, verken er knyttet til inntekt (i mitt tilfelle 580 000 kroner), bosted (uoppussa rekkehus) eller formue (0), så er det kanskje ikke den mest eksklusive eliten som finnes. Men i mangel av noe bedre, så får dette duge.

[…] Vi som utgjør feministeliten utøver makt ved å gå med paroler i 8. mars-tog, framfor å gå i styremøter og dødskjedelige regjeringskonferanser. Noen av oss, de aller ypperste, jobber i 16 prosent stillinger ved sykehus og møtes i ulike elitenettverk – også kalt fagforeninger og lokale klubber – for å kare til seg høyere stillingsprosenter og til og med en hel stilling.

Jeg vet det er urettferdig at ikke alle kan få innpass i feministeliten. Men det gjelder å tenke på det som toppidrett: Ingen kan være best i alt. Og noen må tross alt være maktelite og.

Les hele helgekommentaren her.

Sosial dumping også under de rødgrønne?

Fri fagbevegelse: Oslo lover økt innsats mot sosial dumping

Hør podkast fra møtet her.

Oslo kommune skal bygge for rundt ti milliarder kroner de neste tre årene. Vil pengene pumpes inn i bedrifter og bemanningsbyrå som dumper lønns- og arbeidsvilkår på kommunale byggeplasser?

Tre tillitsvalgte fra Fellesforbundet utfordrer Oslos finansbyråd Robert Steen: Tør han ta de kraftfulle grepene som trengs for å gjøre Oslo under rødgrønt styre til et fyrtårn i kampen mot sosial dumping?

TID: Onsdag 23. november kl. 18.00-19.30
STED: Kulturhuset ved Youngstorget

I panelet:
Petter Vellesen, leder Oslo bygningsarbeiderforening
Arne Hagen, Fellesforbundet Telemark, avd. 8
Bjørn Sigurd Svingen, Fellesforbundets avd. 023, Raufoss Jern & Metall
Robert Steen, finansbyråd i Oslo, Arbeiderpartiet

Ordstyrer: Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie

Arrangør: LO i Oslo, Manifest Tankesmie, De facto, For velferdsstaten.
Gratis inngang.

De små tings politikk

Cathrine Sandnes skriver i Dagbladet om de små tings politikk:

Det hender jeg lurer på hvorfor folk takker ja til politiske verv. Særlig lokalpolitisk. Etter å ha sett hvilke bunker med sakspapirer det er meningen at de skal orientere seg i – etter at de er ferdig med jobb, har hentet unger, lagd middag, sett over leksene og kanskje henta minst en av dem på fotballtrening – har jeg tenkt det samme om dem som jeg har tenkt om den jevne bonde: Det er sannelig godt at de orker, sånn at jeg slipper.

Les hele helgekommentaren her.

de-sma-tings-politikk-utsnitt

Ideologisk hodepine for Høyre og Frp

Magnus E. Marsdal skriver i Dagbladet om avtalen mellom byrådet i Oslo og Rødt som innebærer at ideelle barnehageaktører skal prioriteres framfor de kommersielle.

I alle år har tilhengerne av privat profitt fra velferdsstatens tjenester argumentert mot offentlig monopol og for «mangfold». På ren refleks vil Høyre og Frp kanskje angripe den nye politikken i hovedstaden på samme måte. Det blir i så fall skivebom.

Barnehageavtalen i Oslo trekker skillet mellom ideell og kommersiell, ikke mellom privat og offentlig. Det er ikke private barnehager bommen går ned for, men aktører med kommersielle motiver for sin virksomhet.

[…] 88 prosent av alle som har tatt standpunkt vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra driften av barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg. Det viste Ipsos’ meningsmåling i februar 2016. Bare 22 prosent mener det er et dårlig forslag å forby all kommersiell profitt på disse områdene.

En sterk opinion betyr lite, hvis intet politisk parti gjør folkemeningen til sin kampsak. Derfor er Oslo-byrådets avtale med Rødt et alvorlig nederlag for de kommersielle aktørene. Det kan bli flere.

Les hele debattinnlegget her.


blaideologiskhodepineDagbladet, 09.11.16