Monthly Archives: oktober 2016

Manifest Årskonferanse 14. mars 2017

Årskonferanse_2017_facebookbanner

Påmeldingsskjema her.

Trykk her for å se programmet i pdf.

DEL I: HØYREPOPULISMEN

09:00 | Registrering og kaffe

09:15 | Dørene til salen åpner

10:00 | Åpning ved 5080 NYHETSKANALEN og CATHRINE SANDNES

10:10–11:30 | HØYREPOPULISMEN, VENSTREELITISMEN OG DONALD TRUMP

ANDERS RAVIK JUPSKÅS, statsviter ved UiO og forfatter av boken Ekstreme Europa.
ÅSA LINDERBORG, kulturredaktør i Aftonbladet, skriver bok om høyrepopulismen.
THOMAS FRANK, forfatter av bøker som What’s the Matter With America? og Listen, Liberal.
Ledes av MAGNUS E. MARSDAL, utreder i Manifest Tankesmie og forfatter av Frp-koden.

Hva er høyrepopulismen og hvem stemmer på disse partiene? Hvorfor vant Donald Trump? Truer den mer autoritære høyresiden demokratiet? Hvilken strategi mot høyrepopulismen bør venstresiden velge?

11:30–12:15 | LUNSJ

DEL II: VÅRE SVAR PÅ DERES SPØRSMÅL

12:15 | Nyhetsoppdatering fra 5080 NYHETSKANALEN 

12:20 – 13.20 | INTEGRERING I DET NORSKE ARBEIDSLIVET

JULIA ORUPABO og JØRN LJUNGGREN, sosiologer ved Institutt for samfunnsforskning
HANNE KAVLI, statsviter ved Fafo

SAFIA ABDI HAASE, sykepleier og kvoteflyktning fra Somalia
ÅSNE SEIERSTAD, forfatter av To søstre
HADIA TAJIK, nestleder i Arbeiderpartiet

Hvorfor er det så få innvandrerkvinner generelt, og somaliske kvinner spesielt, som jobber? Hvilke krav bør stilles – til det norske samfunnet og til kvinnene selv?

13:20—13:30 | STIAN CARSTENSEN spiller.

13:30– 13:50 | FAGBEVEGELSEN OG INTEGRERING

LONE STORMOEN, medlem av Industri Energi.
JOACHIM ESPE, leder av Rørleggernes fagforening, Fellesforbundet.
HADIA TAJIK, nestleder i Arbeiderpartiet.

Hva kan fagbevegelsen gjøre for å organisere arbeidsinnvandrere? Hvilke politiske grep kan gjøres for å sikre arbeidsvilkår i tråd med «den norske modellen»?

DEL III: VENSTRESIDENS EGEN DAGSORDEN

14:10 | Nyhetsoppdatering fra 5080 NYHETSKANALEN

14:15 | HVA SLAGS VENSTRESIDE KAN SLÅ HØYREPOPULISMEN?

LOTTA ELSTAD, forfatter av Den spanske sensasjonen Podemos og hvordan gjøre venstrepopulisme i krisens tid.

14:30 | PROBLEMENE FRP OVERSÅ: DE HVITSNIPPKRIMINELLE OG SKATTESNYLTERNE

PETTER GOTTSCHALK, professor ved Handelshøyskolen BI og forfatter av rapporten Toppen av isfjellet. Omfanget av hvitsnippkriminalitet.
GABRIEL ZUCMAN (videohilsen), økonom ved Berkeley og forfatter av boken Skjult rikdom (Forlaget Manifest).

Hvem stikker av med felleskapets midler? Er det fornuftig å betrakte trygdesvindel som et stort samfunnsproblem, mens skattesvik og lovbrudd innen eliten behandles mer som uheldige enkeltsaker? Er lovens lange arm like ivrig på å fange høy som lav? 

14:50 | VENSTREPARTIENES DAGSORDEN

TROND GISKE, nestleder i Arbeiderpartiet.
SNORRE VALEN, nestleder i SV.
MARIE SNEVE MARTINUSSEN, nestleder i Rødt.

Hvordan setter venstrepartiene sin egen dagsorden? Har de en strategi mot høyrepopulismen? Hva er vinnersakene de bør satse på og hvilke tapersaker må legges vekk?

15:10 | VALG 2017: VELFERD UTEN PROFITT

LINN HERNING, daglig leder i aksjonen for Velferdsstaten, forteller om en ny aksjon som vil gi deg verktøyene DU trenger for å stanse velferdsprofitørene.

#MANIFEST2017 • SENTRUM SCENE • 14. MARS  10:00–15:30
Manifest Årskonferanse har siden oppstarten i 2010 etablert seg som en konstruktiv motvekt til NHOs årskonferanse og samler rundt 800 deltakere fra fagbevegelse, samfunnsforskning, politikk og mediene. Etter konferansen avholdes årsmøte for Manifest Tankesmies abonnenter.

Deltakeravgift (inkl.lunsj):
1200 kroner
1100 kroner for medlem av forening som er Manifest-abonnent.
650 kroner for Manifestvenner (privatpersoner som støtter Manifest økonomisk)
400 kroner for studenter/lærlinger/trygdede.

Påmeldingsskjema her.

Påmeldingen til konferansen er bindende og påmeldingsfristen er 3. mars 2017. Det er allikevel mulig å møte opp og betale for konferansen i døra, dersom det fortsatt er ledige plasser.

For spørsmål eller påmelding av større grupper, send epost til konferanse@manifest.no

Årskonferansen på Facebook her.

Trykk her for å se programmet i pdf.


MANIFEST ETTERFEST!
Vi møtes på Justisen etter konferansen for et glass eller to. Til dere som ikke har mulighet til å delta på konferansen: Dere er uansett invitert på fest!

Justisen ligger like ved Youngstorget. Vi anbefaler alle som ønsker å spise å reservere bord.

Arrangementet på Facebook her.


Manifest er en partipolitisk uavhengig tankesmie på rødgrønn side og er finansiert av mer enn tre hundre klubber, foreninger og forbund innen LO og Unio.

Søkkrik på søppel

Ida Wangberg og Magnus Marsdal skriver i Dagbladet om hvem som tjener seg søkkrik, mens søpla flyter i Oslos gater.

Så mye som femti av de 420 millionene Oslos innbyggere betaler i renovasjonsgebyr kan havne rett i lomma på renovasjonsselskapet Veirenos eier. Med så høye driftsmarginer er det åpenbart mer enn søpla som stinker i dette «markedet».

I Oslo inngikk høyrebyrådet kontrakten med Veireno rett før de gikk av i fjor. Søppelberget som bygger seg opp i byens portrom kan derfor ses på som det avgåtte høyrebyrådets avskjedspresang til byens befolkning.

Kontrakten går ikke ut før i 2021, men det nye byrådet har likevel muligheter til å si opp avtalen dersom selskapet gjør en så dårlig jobb at det kan anses som kontraktsbrudd. Raymond Johansen bør følge dette nøye opp, og ta renholdet tilbake i kommunal regi dersom muligheten byr seg.

Da kan han sikre at hele renovasjonsgebyret vi betaler går til søppelhenting og ikke privat profitt, og samtidig vise at det er forskjell på høyre- og venstresiden i Oslo-politikken.

Les hele debattinnlegget «Søkkrik på søppel» her.


Se også vår «Verktøykasse mot sosial dumping i offentlig regi» (2016), utarbeidet i samarbeid med De Facto. 

cover_verktoykasse-mot-sosial-dumping

Verktøykassen mot sosial dumping i offentlig regi bruker renovasjonsbransjen som eksempel og inneholder tre skuffer:

1. ARGUMENTENE FOR Å DRIVE I EGENREGI

2. UTKAST TIL RETNINGSLINJER MOT SOSIAL DUMPING I OPPDRAGSKONTRAKTER FOR ANBUDSUTSATT RENOVASJON

3. VEIEN VIDERE: FLERE TILTAK MOT SOSIAL DUMPING I OFFENTLIG REGI

Se også vår film «Sosial dumping i offentlig regi», vist på Manifest Årskonferanse 2011.

Streiker for sikkerheten

Som togpassasjer bør vi være glade for at lokførerne streiker. På jernbanen, der alt nå handler om kostnadskutt og konkurranse, er det godt at noen fremdeles tar ansvar for sikkerheten.

Av Ida Søraunet Wangberg, utreder i Manifest Tankesmie og forfatter av pamfletten Avsporing. Hvordan konkurranse svekker jernbanen

Som togpassasjer er det kjedelig når togene ikke går. Men det er enda kjedeligere dersom toget sporer av, kolliderer eller begynner å brenne. Det kan til og med være dødelig.

Det er dette lokførerstreiken handler om. Lokførerne kjemper for et krav om at alle lokførere skal ha to års utdanning. Dette burde vært et nasjonalt krav bestemt av politikerne, slik det for eksempel er i Sverige. Slik har det også vært i Norge tidligere, fram til nye EØS-regler om jernbanen trumfet det norske regelverket i 2011.

Siden kravet om to års fagutdanning for å bli lokfører ikke er en nasjonal regel lenger, kjemper lokførerne for å få det inn i tariffavtalene med de ulike togselskapene. Så langt har både Flytoget og godsselskapet GreenCargo gått med på dette.

NSB, derimot, nekter. NSB forbereder seg på konkurransen med andre togselskaper, og kutter kostnader der de kan for å øke sjansene sine til å vinne konkurransen om strekningene som legges ut på anbud.

NSBs godsselskap CargoNet har slitt økonomisk etter at det ble innført konkurranse i godstransporten på jernbanen, og har vært i gang med å kutte kostnader lenge. Blant annet har de forsøkt å erstatte den toårige lokførerutdanningen med en egen opplæring på fire måneder. Også her har lokførerne tatt ansvar og meldt ifra til Statens Jernbanetilsyn, som kom med kraftig kritikk av opplegget.

Den norske jernbanen har lenge vært på Europa-toppen når det gjelder sikkerhet. Spørsmålet er hvor lenge det kommer til å vare, når konkurranse og kostnadskutt blir det viktigste både for politikere og togselskaper.

Allerede ser vi antydninger til hvordan økt konkurranse undergraver sikkerhetskulturen som hittil har vært sterk på jernbanen. I fjor politianmeldte Statens Jernbanetilsyn det private godsselskapet Grenland Rail for å ha transportert et skrotet lokomotiv på en av de mest trafikkerte strekningene i Oslo uten tillatelse. Loket var opprinnelig importert fra Sverige som delelokomotiv. Grunnen til at Jernbanetilsynet skal gi slike tillatelser, er at de skal sjekke hvilken tilstand togmateriellet er i, for å sikre at for eksempel bremsene virker.

I Sverige, der det har vært konkurranse på jernbanen i mange år, slo de ansatte i det private togselskapet Veolia i 2014 alarm om at lokførere på enkelte strekninger var alene på toget, uten ombordpersonal. De ansatte fryktet hva som ville kunne skje dersom for eksempel toget skulle stoppe midt i ødemarken, eller begynne å brenne, og lokføreren alene ville måtte stå for evakueringen, med ansvaret for hundrevis av passasjerer.

Når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innfører mer konkurranse på jernbanen, bør han være klar over at han samtidig sender ut et signal til togselskapene om at sikkerheten ikke lenger er det viktigste på jernbanen. All erfaring med anbudskonkurranser viser at det til syvende og sist er prisen som teller, og dermed blir kortsiktige kostnadskutt førsteprioritet for togselskapene.

NSB kaster seg inn i konkurransen om togstrekningene, men spørsmålet er hva slags NSB som kommer ut på den andre siden. I en situasjon der NSB er nødt til å underby andre selskaper for å overleve – kan vi være sikre på at selskapet ikke gambler med sikkerheten? NSBs avvisning av lokførernes krav om en skikkelig lokførerutdanning tyder på at vi ikke kan det.

Heldigvis har vi fremdeles ansvarsfulle fagfolk på jernbanen, som sier ifra når hensynet til kortsiktige kostnadskutt går på bekostning av sikkerheten. Forhåpentligvis vil ikke jernbanereformen føre til at vi mister verken dem eller den sikkerhetskulturen de bærer med seg. Men det er slett ikke sikkert.

En forkortet versjon av kommentaren sto på trykk i Klassekampen 8. oktober 2016.

En fagbevegelse for alle

TID: Onsdag 19. oktober kl. 18.00-19.30
STED: Kulturhuset ved Youngstorget

Representerer fagbevegelsen mangfoldet i det norske samfunnet, og hvordan bidrar klubben på arbeidsplassen til integrering?

Hvordan får man med folk fra land der fagforeningen ses på som statens forlengede kontrollerende arm, eller land der man kan bli arrestert for å drive med fagforeningsarbeid?

Fagforeningsfolk fra byggenæring, varehandel og bryggeri forteller om sine erfaringer med å inkludere folk fra ulike kulturer.

Hvordan sikrer man at de sosiale arenaene til fagforeningsarbeidet ikke virker ekskluderende? Hva gjør klubbene for å fremme språkopplæring? Og hvordan sørger de for at folk ikke bare blir inkludert som medlemmer, men også tar aktiv del i fagforeningsarbeidet?

I panelet:

Rose Maiken Flatmo, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Hardanger og(?) Sunnhordaland
Arne Rolijordet, tidligere klubbleder på Ringnes bryggerier (NNN)
Fawsi Adem, hovedtillitsvalgt på Ikea Furuset.

Ordstyrer: Ingrid Wergeland, nestleder i Manifest Tankesmie.

Arrangør: LO i Oslo, For velferdsstaten, De facto og Manifest Tankesmie.

Arrangementet på Facebook her.

pol-pub_fagbevegelse_for_alle

Globaliseringskonferansen 2016

Globaliseringskonferansen 2016 finner sted i Oslo fra 27. til 30. oktober 2016.

Konferansen blir i år større enn noen sinne, og skal finne sted i festivallavvo, Folkets hus og flere lokaler på og rundt Youngstorget. Tittel for årets konferanse er er Grenseløs.

Manifest er medarrangør for tre arrangementer denne helgen:
Fredag 28.10 kl.10.00: Velferdsprofitørjakt på 1-2-3
De skyr offentligheten. De får en stadig sterkere posisjon i samfunnet. Noen lurer unna velferdskroner via skatteparadis. Andre kjøper prangende luksusleiligheter.

Hvem er de? Hvordan manipulerer de den offentlige debatten? Hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn? Og hvordan kan vi stoppe dem? Linn Herning lærer deg å håndtere de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester.

Arrangør: For Velferdsstaten, Forlaget Manifest


Lørdag 29.10 kl. 20.00: Radikale bevegelser
Kan venstrepopulismen og EU gå hånd i hånd? Hva skjer når partiene på venstresiden entrer maktas korridorer? Og hvem vinner kampen om Europas sjel?

Panelet består av Kajsa Ekis Ekman, Ellen Engelstad, Petter S. Titland, Michael Brøndbo og Harald Øhrn.


 

Søndag 30.10 kl. 12.30: Hvem skal eie Norge?
Hvem skal eie fjellet, skogen, vannet og fisken?

I Norge har det vært bred enighet om at naturressursene tilhører det norske folk og fellesskapet. Nå er det sterke politiske krefter som ønsker å selge ut naturen vår til private, gjerne utenlandske, aktører.

Hva mister vi, hvis vi legger naturen vår ut for salg?

Arrangører: Forlaget Manifest, Manifest Tankesmie


Mer informasjon om program og påmelding på www.globalisering.no.